H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Fantasien og H.C. Andersen

 

 

H.C. Andersen klip af dame med sækkepibebryster og dansende fantasifigur, klæbet op på førstetryk af Jylland mellem tvende Have. Kilde: Odense Bys Museer

 

Livets herlige blomst "Fantasien"

Mangfoldige mennesker havde glædet sig over Andersens mægtige fantasi, der skabte hans eventyr. I "Hartzreisen" skildrer han selv, hvorledes han sidder på Brocken og ser sig vidt omkring. Så udbryder han "Der tænkte, der i den vide Omkreds voxer Trylleblomsten, Hartzboernes Glücksblume, som mangt et barnligt Hjærte, Englene havde lagt Frøet der, da jeg endnu slumrede i Vuggen, den voxede, den udbredte sin magiske Duft; Fantasien, denne Livets herlige Blomst, udfoldede sig mere i mit Hjærte, og jeg hørte og saa en ny og større Natur om mig" Sammesteds taler han senere om "Fantasien denne Livets bedste Kerub, der tryller os et Eden i Ørkenens Land, der løfter os paa sine stærke Arme over dybeste Afgrund, over højeste Bjærg, ind i Guds herlige Himmel."

 

Et udtryk for Andersens fantasi!

Fra Astrid Stampes billedbog

Kilde: Odense Bys Museer

Tekst: Det Hele er Andersens Poesi
I Klipperi!
 

Broget, løierligt Alleslags,
Alt med en Sax.

 

Mavefantasi

Forholdsvis få havde vist tænkt over eller erfaret, hvilke kvaler denne fantasi ofte skaffede ham selv i det daglige liv. Gennem de led han af alverdens sygdommen. I et utrykt brev siger Ingemann om ham, at han vel lider af mavefantasi, så han en smule rødt på sit ben, straks stod det for ham, at der ville gå koldbrand i det, så måtte det sættes af, og han skulle så gå med træben, hvilket han mente han på grund af sin dinglende gang umuligt kunne. Han udmalede sig de skrækkeligste ting, der kunne ske, og som han på absolut mente vilde ske. I hver del af sit legeme havde han fantasi. I et utrykt brev skriver han: "Sommeren i Syden har skrællet Barken af mig, saa jeg ikke er Andet end Nerve, og det er grueligt at være er sandt Vejrglas i alle Lemmer". Nægtes kan det jo ikke, at han over for sine omværende gjorde det mest mulige ud af sine mange fornærmelser og indbildte lidelser. Han mente: "jeg er ligesom Hans Mortensen, der sagde: "Naar jeg ikke maa tale om min Kærlighed har jeg ingen Fornøjelse af den".

Fantasilidelserne

Han kunne  rejse rundt med skrækkelige forestillinger om, at han ikke havde slukket lyset på det hotel, han for nylig havde forladt, og nu så han dette i brand, fuldkommen ødelagt ved hans skyld. Når hans medrejsende var ude at spadsere, kunne han se vedkommende styrte ned ad de højeste klipper og til sidst blive båren blodig hjem. Og således kunne der nævnes utallige eksempler på Andersens fantasilidelser.

Fantasidrømmene

Når han sov, greb denne samme fantasi tit foruroligende ind i hans drømme. I et utrykt brev til hans odensiske veninde, forfatterinden Frøken Henriette Hanck skriver han den 12. oktober 1841: " Da jeg forleden Nat fik Opium, for dog engang at sove, drømte jeg, at Liszt spillede paa mine Tænder alle de Smertens melodier, som ere tænkelige*.

* I et andet utrykt brev til Fru Signe Læssøe skriver han fra Rom den 31.December 1840: "I Hamborg hørte jeg den berømte Klaverspiller Lizt. Han havde et Udvortes, som om han havde været pa den ortopædiske Anstalt: ved Klaveret syntes han mig ganske dæmonisk, en slags Klein Jaches; det var, som han og Instrumentet var eet Legeme, det var mig en Dæmon, der spillede sin hele Sjælekval. ( Se forresten hans artikel om Liszt i "En Digters Bazar".)

 

Drømmen i Meislings hus

Rektor Simon Meisling.

Når man ser billedet  af rektor Simon Meisling fra Slagelse Latinskole er det let at forstå at H.C. Andersen tid i Slagelse ofte benævnes "Plagelse" og at man nemt kunne få vilde drømme om ham.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

Han drømte en nat, at han endnu var i Meislings hus, og denne hans rektor krænkede ham mere en sædvanligt ved.....samtidig med at han skældte ham ud og hånede ham....at han kaldte ham "Hr. Etatsraad". Da Andersen nu vidste, at han i virkeligheden var det, vilde han ikke tåle denne uforskammethed, men rejste sig fra sin plads, kastede sine bøger efter Meisling og forlod stuen. Så vågnede han..... og var Etatsråd.

Andersens tyrkertro

Jeg bør tilføje, at når noget virkeligt tog Andersen det mere roligt og kunne da tålmodigt finde sig i det ubehagelige. I "En Digters Bazar" siger han: "I store Livstilfælde, hvor jeg aldeles intet kan udrette, har jeg Tyrkens faste Tro paa det styrende Forsyn; jeg ved, der sker, hvad der skal ske". Aldrig forvanskede han virkeligheden, men var yderlig sandfærdig i alt, hvad han gengav og gjorde.

"Poul i Gertruds Træsko"

Da han blev gammel, led han ved den bevidsthed, at hans fantasi ikke længer kunne skabe eventyr. Under mit ophold med ham på Glion oven over Montreux gjorde det mig tit ondt at se, hvorledes han kæmpede for at få formet en eventyride', han mente at have. En dag sagde han ganske glad; "Nu tror jeg, jeg kan faa skrevet om "Poul i Gertruds Træsko". Han skrev og skrev, men det blev alligevel ikke til noget. Så sagde han bedrøvet: "Nej Fantasien har ikke længer Kraft til at rejse en digterisk Bygning, men nok til at ødelægge mig".     

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh se nærmere her!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk