H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Improvisationer til Caroline Amalie på Føhr i 1844

 

Da han i 1844 var i Besøg hos Christian den Ottende på Føhr, og månen steg op over havet, improviserede han til Caroline Amalie

Se der er glødende Hjærte staa!  

I Bølgerne fik det Daaben;       

men her de levende Hjærter slaa,

Hjærter i Danmarks Vaaben!

Augustenborg Slot 2006

Vers til Hertuginden af Augustenborg

Følgende improvisation til Hertuginden af Augustenborg viser hans patriotisme:

 

Hver elsker sin Farve paa Sted og Tid;     

jeg alle disse kan lide;                             

men mest har jeg lært fra min Barndomstid 

at elske det Røde og Hvide.

De augustenborgske prinsessers skål udbragte han ved et taffel således:

 

I Oldtiden var det den smukke Skik;

man Roser rundt om Pokalen fik;

dog ogsaa i denne festlige Sal

den ikke roser skal savne:  

jeg fæster Roser til denne Pokal

ved Prinsessernes Navne.

Til en elskværdig Dame improviserede han:

I Stjærnerne Tycho skrev, hvad han hed;

det lyste til Danmarks Ære; 

men Du skrev Dit Navn i Hjærterne ned;

det Sted er dog bedst at være.

Foran i sine Eventyr skrev han til Baron Kræmer i Sverige:

 

Vær saa god og sid op i min Vogn;

 den er Skib og Ballon tillige,

over Sky, over Skov, fra Sogn til Sogn 

i Æventyrernes Rige

Foran i Christian Winthers Digte, som han forærede til Ragnhild Goldschmidt, skrev han:

Ved Vintertid jeg bringer - gæt -

en Vinterblomst som Gave; 

en Blomst ej, nej, en hel Buket

fra Christian Withers Have

Sommetider kunde han også ganske uventet i det daglige liv komme med sådant et lille improviseret, humoristisk vers, af hvilke flere nok havde fortjent at være opbevarede.

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!    Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk