H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Andersens ilen er en del af hans grundkarakter

H.C. Andersens tegning i sin dagbog fra den søndag den 23. maj 1831 , hvor han var på vej til Braunsweig.

Kilde: www.kb.dk 121106

 

 

Andensteds i Hartzrejsen siger han: " Der er en forunderlig Ilen med Alt, der lever i mig og egentlig udgør min Grund-Karakter. Jo interessantere en Bog er mig, jo mere iler jeg for at faa den gennemlæst, for at have det hele Indtryk; paa selve min rejse er det ikke ret det Nærværende, der glæder mig, jeg iler efter noget Nyt for atter at komme til et Andet;

 

Hver Aften, jeg lægger mig til Hvile, higer jeg efter næste Dag, ønsker, at den var og naar den kommer er der dog en Fremtid længere borte, der beskæftiger mig. Døden selv har mig noget Interessant, noget Herligt, fordi en ny Verden da aabnes for mig. Hvad mon det egentlig er, mit urolige Jeg iler efter?"

 


 

 

 

Tegning af H. C. Andersen 

 

 Amalfi, Italien 5 marts 1834.

 

 

Kilde: Odense Bys Museer.

 

 

 

 

 

"Nordens mørke" og "Sydens lys"

Sådanne udtalelser karakteriser hans rejselyst. Han sammenlignede sig selv med de boboniske stene i nærheden af Bologna, der indsuge solstrålerne, for at senere i mørket kunne lyse deraf. Nede i sydens sol hentede han nyt indhold til at leve af Nordens mørke. I et utrykt brev til Ingemann skriver han:

" Paa Rejsen selv faaer jeg aldrig skrevet, heller ikke - som Folk kalder det - "samlet Stof" . Rejsen er for mig et Forgyngelsens Bad, sindet bliver lettere, faaer sin Ungdom." I  "Ahasverus" siger han: "At se sig om gør Livet langt og rigt."

 

Andersen kendte ikke til hjemve !

I "en Digters Bazar" staaer der: "Den, som har et Hjem i Hjemmet, kan føle Hjemve; Den, som intet har, føler sig lige hjemme overalt," og andensteds i samme Bog; "Aldrig kendte jeg hjemve; Den, som intet har, føler sig lige hjemme overalt," og andetsteds i samme bog: "Aldrig kendte jeg Hjemve, uden Det er Hjemve, at hjærtet opfyldes af en forunderlig Kærlighed ved Tanken om de Kære i Hjemmet, en underlig Vellyst, der udmaler det Øjeblik første Gang igen at se dem i den kendte Omgivning, det træder saa levende frem, at Taarerne komme i Øjnene, Hjærtet bliverblødt og maa med Magt rive sig løs fra disse Tanker. Er dette Hjemve, ja, da kender jeg den ogsaa. Hjemkomstens første Øjeblik er dog Buketten af den hele Rejse."

 

 

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk