H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
 
 

En formiddag havde han i en omnibus truffet en madamme, som med stor veltalenhed havde sat ham ind i sine forhold. "Se, nu kører jeg ud til Assistenskirkegaarden til min Mands Grav," sagde hun; "men den har De vel ikke Lyst til at se?" Han svarede, at det kunde han nok have; men det kneb med at faa Tid dertil. Saa sagde hun: Ja, jeg sidder her og taler saa ligefrem med en saa berygtet Mand; men jeg skal sige Dem; jeg troede nok, jeg turde; for min Familie er da ogsaa lidt berygtet og af samme Slags som De;

paa Rosenborg er da Noget efter min Mand." "Jo, de Støvler af Frederik den Syvende, som der er," svarede hun, "dem har han saamænd syet, og saa er jeg da lidt af samme Slægt som De, for saa med ved jeg da, at Deres Fader var Skomagersvend.".

 

Snakken i omnibussen om H.C.Andersen

Just Thieles hustru havde fortalt ham , at hun sad i en omnibus, og så kom der to unge piger derind, den ene fra Landet, den anden fra Byen. Hun fra Landet sagde: "Du ved ikke, hvor jeg holder af ham; hans "Livs Æventyr" elsker jeg frem for alle Bøger. Gud, hvor han maa have lidt!" "Han lidt!" svarede københavnerinden, "ham skal Du saamænd ikke beklage; han boer godt, har Nok at leve af og render hver Dag i Middagsselskab, saa han er ikke til at beklage." "Nu ved hun ikke" sagde Andersen, da han fortalte dette "hvorledes det har blødt inden i mig, inden jeg er blevet til det, jeg er, og hvor uendeligt det har såret mig gennem hjertet; men hun forstår mig ikke, og hun vil ikke synes om mig; for da Landsbypigen sagde:" Bare jeg kunde faa ham at se!
 
 
 
Det Kongelig Teater i København
 
 
Det var det, jeg helst ville her i København," så svarede hun kun:" Det lange Skaberak ham kan Du saamænd sagtens faa at se han er allevegne og der er slet ikke Noget at se paa ham han er rædsom grim!" Dertil svarede Pigen fra Landet:" Troer Du han skulle være i Teatret i Aften? Hvor jeg vilde ønske det!" Ved De, hvad saa Københavnerinden sagde? Han sagde: " Der er han saamænd nok, for han render hver Aften derhen med alle sine Ordener paa for at vise Folk, hvor mange han har." Se hun holdt ikke af mig - men saa er ogsaa saadan en Landsbypige saa god som To" Og denne landsbypige var ikke ene i sin beundring for ham.
 

De ældste forbindelser mellem Nørrebro og Københavns centrum til Kongens Nytorv var hesteomnibusser og hestesporvogne. Nørrebrolinien , som blev oprettet i 1867 var den første og gik fra Nørrebro Remise gennem Nørrebrogade og Gothersgade til  Kgs. Nytorv

 

Artiklen er skrevet af Nicolai Bøgh, se nærmere her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk