H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 "Historien om ålen" af  H.C. Andersen 1859.

Historien stammer fra hans dagbog fra 5 juli 1859. H.C. Andersen var på rejse fra Herning over Holstebro til Nørre Wosborg.

 

»Aalemoder sagde til Døttrene, gaae ikke forlangt for saa kommer den fæle Aalestanger og tager jer men de gik aligevel og af otte Døttre kom kun de fire hjem til Aalemoder  og de jamrede, vi vår gaaet bare lidt fra Døren I saa kom den fæle Aalestanger og stak vore fire Sødskende, de komme nok igjen sagde Aalemoder, nei sagde Døttrene, for han flaaede dem! -de komme nok igjen sagde Aalemoder, nei han skar dem i Stykker stegte dem og aad dem. De komme  nok igjen sagde Aalemoder. Nei for han drak et stort Glas brændeviin oven paa! -»Drak han Brændeviin til !« sagde Aalemoder! o gu! o ju! da komme de aldrig meer igjen ! for Brændeviin gjør det af med een ! og derfor skal man drikke Brændeviins Snaps til Aalen! sagde Manden.«

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk