H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersens dagbøger om Århus

H.C. Andersen har ikke i sine dagbøger mange malende beskrivelser fra Århus. Generelt fortælles ganske kort om rejser, folk, vejret, sygdom og brevveksling. H.C. Andersen skriver dog, at der er faldet is i Århus, så store som bolcher og at regnet har strømmet i gaderne, så gæs svømmede midt i gaden. Desuden sammenligner han køerne i Hannover i Tyskland med dem i Århus, men konstaterede at køerne i Tyskland dog ikke er så uartige som køerne på gaden i Århus.

Kendetegnende er at han på sine mange rejser i det jyske passerede i nærheden af Århus Rejserne gik ofte med dampskib til Århus og videre derfra med vogn til Frijsenborg.

H.C. Andersen brevveksler med en del mennesker i Århus herunder bl.a. postmesteren, konsul Mørk. Der fortælles også om folk der kender nogen i Århus eller har en tilknytning til området.

1859 var der en større koleraepidemi i Danmark og bl.a. i  Århus området . H.C. Andersen frygter at blive ramt af denne sygdom og undgår at komme i nærhed af mennesker eller ting der har været i koleraområdet. Han føler sig utryg og syg ved tanken om at få kolera og får mange forskellige symptomer i den anledning

 

Uddrag fra H.C. Andersens dagbøger,

 

hvor  Aarhus er nævnt på den ene eller anden måde!

 

Dagbogen fra den torsdag 20. juni 1844.

H.C. Andersen er i Hannover og bor på Hotel de Strelitz og skriver:

 

"....Nu sidder jeg ene og skriver dette. Jeg seer ud af vinduet, Køer bliver drevet forbi ligesom i Aarhus;...."..............Værelset er et 'Hjørne Værelse vi see ud af Vinduet ned af Gaden, Ja der er det Køerne komme ligesom i Aarhuus, men de ere ikke uartige på Gaden , man kan see her at de ere vante til Hovedstaden....."

 


Dagbogen fra den onsdag 11. september 1844.

H.C. Andersen er i Sønderborg og skal senere på dagen rejse til Augstenborg . de er på rundtur på slottet og skriver :

 

 " Manden Hunnæus, som førte om fortalte at man i Jylland havde givet en Comedie der om, " Kongens Drømme", Reisende havde fortalt at have set det i Aarhuus. - ..."

 


Dagbogen fra den søndag 26. maj 1850.

H.C. Andersen rejser fra Kalundborg til Århus med Dampskibet Laaland

 

 

"......Det blev oven for Samsøe Byge -Veir. Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen og Schjern, som var kommet med Vognen fra Silkeborg, han fik mine Nillekomvaller og gav mig een med til sin Brud Fanny Bøytner. Fra hotel royal sendte jeg et Kort til Elmquist og kjørte Klokken 3½ ; en høi Vei; store Dale med Skovpartier, la ae nedenfor; Udsigten stor og Udstrakt, som fra Fugle-Perspectiv.( I Aarhuus var jeg med Schjern inde i Domkirken, Orgelet spillede i det samme) ........«. -Vi kom forbi lave Bøgeskove, der paa de høie Banker syntes af Høide, Vestenvinden havde bøiet dem mod Øst. - Klokken henved 9 var jeg paa Silkeborg, som er 6 Miil Vest for Aarhuus; tæt ved kom vi over et Stykke Land       hvor der har været Hedebrand....."

 


Dagbogen fra den fredag 2. august 1850.

H.C. Andersen er kørt til Broholm og finder ingen hjemme og returnerer til Glorup og skriver:

 

 ".....sendt brev til Frøken Riosenkrands på Rosental ved Aarhus....."

 


Dagbogen fredag 5. juni 1857

H.C. Andersen er på rejse fra Basnæs over Korsør til Kiel med dampskibet Hermod og videre med tog til Altona-Harburg til Uelzen.

 

"...Fredag 5 En Dame jeg med Ortvedts mødte for to Aar siden paa Rigi, var ombord og reiste med Owen; vi kom dog betids til Banetoget og fra Altona gik jeg over Kl 12 med
Primus til Haarburg hvor jeg strax tog Plads til Uelsen, for at hvile der hos »Koenig«, et stort skident Hotel, hvor man seer ud paa en Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader, i Salas og andre Smaaheds Steder......"

 


Dagbogen fredag 13. august 1858

H.C. Andersen opholder sig i Dresden og skriver i dagbogen at han bl.a er meget nervøs, hvilket kan skyldes at der er gået hul på de tre bylder han har under armen.

 

."..Fredag 13 Meget nerveus. Brev til Jette Wulff. Brev fra Faderen Collin med et vers fra Aarhuus.Taget varmt Bad....."

 


Dagbogen 20. juni 1859

 

I  I859 er H.C. Andersen på rejse til Vesterhavet og Skagen.

"Den 20 Juni, kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus; ombord en Propritair Muus, med Søn, der kjendte godt til Viggo og Hjalmar fra Skoletid; dem fulgte Salomonsen fra Odense, han er Præst; vi tog Vogn sammen til Silkeborg; i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af enkelte Damer."

 


Dagbogen 25. august 1859

 

I I859 er H.C. Andersen på rejse til Vesterhavet og Skagen og opholder sig i perioden 21-25 august 1859 i Ålborg. Senere rejser han videre over Hobro  til Randers.
 

H.C. Andersen skriver: ..."Cholera tager til i Aarhuus.-...."

 


Dagbogen 29. august 1859

H.C. Andersen opholder sig i Hjermind.

 

"....I Aarhus tager sygdomen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen, gik iseng Klokken omtrent ni...."

 


Dagbogen mandag 5 september 1859

I perioden 2. september - 6. september 1859 ophold Viborg, Asmildkloster.

 

"..Maven synes nu at blevet haard, men den er dog fornemmelig, Cholera i Horsens og Fredericia, ligesaa Aarhus, det er trist at min smukke Sommernats Drøm ender i Sygdoms Angst...."

Dagbogen tirsdag 6 september 1859

 

"....Efter at have kjørt over to Miil paa Veien til Aarhuus, dreiede Kudsken ind i en Skov, den hørte til Palsgaard og snart blev jeg venlig modtaget af Hjalmar; det er en forsømt gammel fugtig Gaard, man savner en Hustrues ordnende Haand og Aand; jeg tænkte paa Don Apuntato, i den sorte Domino, Ungkarlelivet med den gamle Huusholderske. Hjalmar havde kjøbt Agerhøns indbudt to unge Landmænd, vi levede godt. Mod Aften kom den unge Otto hjem, dernæst Forpagteren og en Lærling. Aftenen gik.Overtalt til at blive imorgen over og spise hos Provsten." 

 

 


Dagbogen  8. september 1859

H.C. Andersen rejser fra Palstrup til Silkeborg

 

"...Torsdag 8 Sov næsten ikke hele Natten i Angest over Dampskibsreisen fra Randers, den Vei Alle raadede mig til for Cholera syd paa; endelig i morgenstunden lod jeg det  afgjøres ved at jeg gik den Vei, Hjalmar selv vilde kjøre mig og det blev da over Silkeborg. Paa Veien blev den ene Hest lam, saa vi maatte laane een Hest hos Mølleren. Kjørte saa en smuk vild Hederyg ned til Flindt, der sagde at Alt stod godt i Silkeborg, ved Fabriken kom den unge Fru Drevsen, hun fortalte at Wiehes fra Aarhuus var kommet i denne Choleratid, hendes Mand og Svigerfader ventes hjem imorgen over Aarhuus. Det er ikke saa rart med Berørelse af Sygdoms Stedet. Gik i Seng henimod Klokken 9..."

 


Dagbogen  9. september 1859

H.C. Andersen i Silkeborg

Fredag 9 Sov til Klokken 8, skrev Brev til Mad Anholm, besøgt Postmesteren; det er et fælt raat Veir i Dag, Regnen pidsker; men hvor her er hyggeligt imod hos Hjalmar .Betrækkene vare løse af Fugtighed, mange og tomme Stuer, en hyggen de ordnen de Haand sporedes ikke, Træk og Knæk, revet itu og stillet tilside; ingen Kone i Huset, kun Tjenestefolk. -Til Aften kom Drevsen og Søn over Aarhuus, det var mig uhyggeligt at omfavnes af ham og høre tale om Choleraen der skulde faae fat i mig. Postmesteren lovede at ordne alt paa det Bedste imorgen at jeg ikke skulde give over 6 Rdlr for Touren. Regn og Storm; glad over at jeg ikke gik til søes i nat med Ydun.

 


     

     Dagbogen 10.  september 1859

   

    H.C. Andersen rejser fra Silkeborg over Vejle til Kolding , hvor han overnatter til dagen efter.

 

     Løverdag 10. Klokken 5 oppe og Kl 6 afsted med lukket Vogn og fire Heste til Weyle....... Veien tung! i en Kro laae to Hunde og passede en Kærre, inde i Kroen sad Bieren, tre Mænd og et Fruentimmer og gjorde Blomster. I Veile sendt Kort til Apothekerens Frue og til Orla Lehmann. Nu kom Diligensen, fem Pasagerer havde været fra Aarhuus til Horsens og nu to tilbage. Jeg gik med en uhyggelig Følelse ind i den epedimeserede Kasse. -Blev dog ene Pasageer med en ung Mand  fra Horsens og med Postconducteuren der havde været Husar og tjent med Holger Stampe. Kom Klokken 5½ til Kolding og tog ind i Hotel Freia.

 Dagbogen 28. december 1861

 

O   Ophold på Holsteinborg i perioden 23 december 1861 til 1. januar 1862

 

".   ..Brev til en Fru Heggelund i Aarhuus...."

 


 

      Dagbogen 10. juni 1862

     

      I perioden 2 juni 1862 til 16 juni 1862 ophold på Basnæs

     

      ".... Om Aftenen var Frøken Wiehe her med to af sine Broderbørn fra Aarhuus........"

 

Dagbogen 10-11. juni 1862

".... Til Frokost var Provstinde.......og hendes smukke Datter og tre Sønner; de bleve til Middag og Aften; vi kjørte ud paa Asnæs. Inde ved Dyrehaven ophørte Kjøre Veien, dog kjørte vi den meeste Vei Længe over Moset og stenet Grund. Her saae ud som for hundred Aar tilbage; Træerne bøiede og som klippede af Blæsten fra Nordvest bøiede sig imodsat Retning, enkelte laae som havde de kastet sig hen af Jorden, Buskene vare saa afklippede og tætte. Vi saae en Grevlinge Hule. Meget vildt. Vi gik hen til Skrænten ned mod Havet, saae Fyen og Samsøe. Et Dampskib fra Aarhuus til Korsøer gik mod Syd..."

 


 Dagbogen 24. juli 1862

H.C. Andersen er på rejse med skib fra Korsør til Flensborg sammen med Jonas Collin den yngre.

 

"......Dampskibet Flora blev ganske overfyldt. Jette Petersen med Datter og Søsterdatter kom de hilste paa Jonas og mig, da Jonas kom; der blev ikke overfyldt paa Diana. Frøken Carstensen, Skuespiller Rosenkilde og flere Bekjendte vare med. Vi seilede strax forbi Hertha, som havde Ministrene ombord, da Valdemar var gaaet itu. Veiret smukt; ved Svendborg var smykket med Danebrogs Flag; her kom Johan Langes Søstre ud og bragte mig en Bouquet; fra St Jørgens Præstegaards Have, vaiede med Lommetørklæder; det blev Blikstille. En Bonde der var Skolelærer ved Qværndrup, kom hen til mig og hilsede mig fra mange I Smaa; og spurgte om jeg var Hans Christian Andersen. En Svensk citerede Digte af mig og fortalte at han havde 1849 været med i Lund at raabe Hurra for mig. Flensborgfjord seilede vi forbi Dampskibet Albion der kom fra Aarhuus med de jydske Vaabenbrødre. -Skibsbroen opfyldt af Mennesker, der blev skudt med Kanoner, og raabt Hurra. Pastor Lassen tilbød mig Huus...."

 


 Dagbogen 22. juni 1863

Fra den 20 juni 1863 til den 7 juli 1863 opholdt H.C. Andersen sig på Glorup.

 

"...Mandag 22. Igjen Brev og Vers sendt til Gjennemlæsning. Sendt Brev med Portrætkort til Bertha Murjahn ved Aarhuus og Brev til den pseudonyme Dame Hildegard Holme ved Aarhus..."

 


 Dagbogen 8-19. juli 1863

Ophold på Frijsenborg ved Århus fra 8.7.1863 - 19.07.1863

 

Madam Reck, Enke efter en Kjøbmand i Slagelse og der i KIosteret, hun skulde til Korsøer og først under Samsøe, sagde hun, det varer længe før vi komme til Korsøer, hun var gaaet feil ombord. Capitainen lovede hende fri Reise frem og tilbage, hun skulde ovematte ombord og saa bar hun sin Skjæbne. Paa Skibsbroen i Aarhuus hilsede Kjøbmand Lisberg paa mig.

 

 

 En Vogn fra Frisenborg ventede, vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg, hvor jeg traf Læssøe med Kone, Søn og Svigermoder. Spiiste til Middag og gik tidlig tilsengs...."


Torsdag 9 Fik Brev fra en ung Pige der skrev Vers og et meget ulykkeligt Brev fra den stakkels Høier, der er i en meget forladt Tilstand, men hvad skal jeg kunde gjøre, her
bede om Hjælp hvor jeg er første Gang kan jeg ikke. Var forstemt. Kjørt en Tour gjennem de store Skove. Efter Bordet gik Grevinden Fru Læssøe og jeg til Skoven hvor Familie Gravstedet er. I en aaben Høi, hvor vi gik ind staaer den afdøde Greves Kiste, der skal ogsaa Enken begraves og da Høien lukkes, Døren overgroes med Roser. Grevinden fortalte om et Besøg i Gravkjælderen under Fru Kirke og at de havde aabnet en Friis s Kiste, den Pragt han laae i. Hun fortalte om en stakkels rusisk Qvinde i Aarhuus, der i mange Aar var behandlet som gal; hun havde fortalt det til  St Aubin der havde i sidste Folkecalender skrevet derom. Læst om Aftenen Begyndelsen af I Spanien. Deiligt Veir..."

"Fredag 10...Her var til Middag Provst Boesen med Kone fra Aarhuus,...."

 

"Mandag 13...Grevinden og Børnene toge til Aarhuus for at bade i Havet, de ere her Klokken 12 til Middag...".

"Søndag 19...... Thielemann fulgte med til Aarhuus. Ombord fik jeg Besøg af Etatsraad Willemoes med Datter. Groth gav mig sin Kahyt, sad der under hele Resen; vi havde Nordvesten Vind, der slog nogle Søer op paa Fartøiet; det var ikke videre godt Veir, jeg turde ikke gaae ned at spise til Middag. Det lille Dampskib Gerda gik forbi og fik mange Søer over sig. Indenrigs Minister Lehmann var ombord, han skal imorgen aabne Jernbanen fra Aarhuus til Viborg. Kl 4½ var vi i Korsøer. Jeg ventede til 1/2 6 der kom ingen Vogn, jeg vilde til at bestille Extrapost, da jeg erfarede Vognen var der, men Jørgen havde ikke seet at Dampskibet kom. Fru Bille, Redacteurens Kone var i Korsøer kommet om Morgenen og ventede paa en Veninde der var om Morgenen svippet over til Nyborg. Fru Bille fik mine Roser. I Skjælskjør tog vi Fru Dunloup  i Vognen og kom Kl 8 til Basnæs. / Fruen ikke rask.  


Dagbogen 10. december 1863

H.C. Andersen i København

"..Torsdag 10 Det var endnu mørk Nat, jeg vaagnede ved tunge Trin over mig, der blev rurosteret, en utaalelig Larm, jeg kunde ikke sove blevaldeles nerveus og vred paa Emil Hartmann. Han gaar ud Klokken 7, Morgentour; et Bybud, der nu passer ham og børster hans Tøi, vaskede nok Gulv. Da jeg kom op var jeg ør i Hovedet og nerveus. Nu fik jeg Besøg af Theaterdirecteur E. Hansen der kom at bede om at turde benytte mit nye Stykke for Casino »Langebro«. Han fortalte at han i Aarhus havde gjort glimrende Lykke som Evald i »Lykkens Blomst«. Nu kom en Pharmaceut fra Vesterbro, der for over et Aar siden skrevet Vers til mig og mit Takkebrev var hans Indførelses Kort, jeg maatte love i Vinter at læse for Pharmaceuterne.."


Dagbogen 4. juni 1864

I perioden 3 juni til og med 27 juni 1864 har H.C. Andersen ophold på Basnæs

" Løverdag 4. Graat og koldt; jeg har  i Kakkelovnen; sendt Brev til Fabriqueeier M.P. Bruun paa Jægergaarden ved Aarhuus...."


Dagbogen 11. juni 1865

Ophold på Basnæs i perioden 24 maj 1865 til 12 juni 1865 med udflugter til Espe og Holsteinborg.

"....Søndag I I. Sovet daarlig inat; Fløien paa Taarnet ideligt jamret; det blæser meget haardt, Søen skumhvid; oppe Klokken 6; har ikke stor Lyst til at reise idet Veir, men nu er der Vogn efter mig i Aarhuus. Fru Scavenius foreslaaer mig at blive, jeg vil see Veiret an til Klokken 8, da maa jeg tage Beslutning. Jeg er søvnig. Jeg blev, men fortrød det; jeg havde en ganske egen Fornemmelse, det var som jeg var  blevet en Doppeltgjænger, min Tanke var afsted, her gik min anden Deel. Alt Tøi pakket ind, jeg lyttede efter stormen, løb i Taarnet for at see hvorledes Søen »viiste Tænder«, og tænkte mig derude, var saa fraværende her; ærgrede mig over at Kudsken skulde forgjæves være kjørt til Aarhuus, komme derfra uden mig. Jeg satte mig til at reenskrive paa det sidste Eventyr, jeg gjorte det heldigt, men fik Hovedpine. Det kom mig i Tanken om denne Dags FornemmeIse var en Forsmag paa hvorledes jeg vilde have det, om jeg af Frygt for Reisens Besværligheder til Lissabon opgav denne. Fik Brev fra Componisten Heise, der har componeret »Ørkenens Søn« og ønskede en Cyclus af den Slags. Læste om Aftenen »Lykkens Kalosker«.


Dagbogen 12. juni 1865

H.C. Andersen rejser fra Basnæs over Korsør og Århus til Frijsenborg

Mandag 12. Oppe Klokken 6; kjørte Klokken Syv, det var
15 bedre Veir end igaar men blæste dog, dette tog til; i Korsør tog jeg strax ombord paa Skirner, et godt stort Dampskib, men meget langsomt i Farten. Capitainen lod mig benytte sin Kahyt hele Dagen. -Der var kun een Herre, foruden jeg som tog Frokost, han var særdeles dannet og vidste Beskeed, jeg erfarede senere at det var Amtmand Rosenørn fra Randers, han bad mig at besøge sig naar jeg kom gjennem den By. Der var ogsaa ombord Studenten Recke der skriver Vers og i Kjøbenhavn, imellem, læser disse for mig. Søen var saa temmelig god, dog mindst god indtil Samsøe, hvor vi med Besvær fik en Kone med to smaa Børn ombord. Klokken ½ 11 toge vi fra Korsøer og først henimod 6 vare vi i Aarhuus. Consul Mørk var paa Landingspladsen og ledsagede mig til Vertshuset, han skaffet mig ihast en Vogn med Kalesche, og efter at jeg var barberet kjørte jeg. Ved Afreisen kom Mantzius og Rauch, de med Døcker, Sanne og Frøken Rømer give Aftenunderholdning iaften, de have alt i Løverdags givet een, hvor Mantzius læste mine Eventyr: Grantræet, og Keiserens nye Klæder. Klokken var over 6 da jeg forlod Aarhuus, Vinden blæste koldt i Ansigtet ,Testfra, jeg frøs, tænkte paa Fjendens Ophold her i Landet, mødte en Vogn med Embedsfolk og Damer der hilsede mig saa glade og bekjendte. Klokken før ni var jeg paa Frisenborg og blev meget venlig modtaget, her er Enkemanden Hafner med 10 to Døttre og Gouvemanten Frøken Boumonville, Hafner gift med Frøken Krieger og hendes Søster Baronesse Taube, samt en ung Officeer, Søn af Capitain Dinesen........


Dagbogen 14. juni 1865

Ophold på Frijsenborg 12 juni 1865 - 30 juni 1865

.....Onsdag 14. Til Morgen fortalte Tjeneren mig Meget om Preusemes Ophold her. De havde i Aarhuus sagt at de havde det fortræffeligt paa Frisenborg, men det generede dem at de aldrig saae den grevelige familie; denne afsondrede sig aldeles fra disse, ja naar den kjørte ud kom ikke Vognen til Hovedtrappen men til Grevens lille Dør i hans Fløi. Falkenstein mældte sig for at skyde en Raabuk, han kom i sin egen Vogn med fire Heste fra Aarhuus, fik Frokost, en simpel Arbeids Vogn kjørte frem, Greven satte sig paa et Knippehalm...."

Dagbogen 18. juni 1865
 

 "...Søndag 18 I Nat Klokken tre reiste Greven med sin ældste Datter Henriette til Boller for at besøge sin Moder den gamle Grevinde, jeg skrev Brev til Consul Mørk, (jeg fik nemlig iaftes Brev fra Reitzel, fra Henriques og Consul Mørk ) denne sidste anmodede mig i sit og FIeres Navn at jeg paa  Gjennemreisen vilde i Aarhuus læse nogle af mine Eventyr ...."


Dagbogen 14. juli 1865

Ophold på Frijsenborg 8. juli 1865 - 15. juli 1865

..." Fredag 14. Graat Veir. Greven og Comtesse Henriette kjørt op til Aarhuus hvor Grevens Søster fra Mecklenborg kommer i Dag. Sendt Brev til Jonna Stampe. -Telegram fra Jacobsens Fader i Christiansfeld at hans Søn endnu ikke var indtruffet. Brev fra Grosserer Hyllested i Kjøbenhavn. Brev fra Eduard Collin og Jette Gottin. Brev fra Fru Ingemann. Læst om Formiddagen for flere Damer ...."

Dagbogen 15. juli 1865

"Løverdagen den15. Rigtig varm sommer.....sendt brev til Grevinde Ahlefeldt og til Postmesteren i Aarhuus..."


Dagbogen 6. august 1865

H.C. Andersen i København

"Søndag 6. Her er kjedeligt i Byen. Besøgt Watt, læste for ham tre af Eventyrene. Gik ud til Drevsens og Linds, satte mig paa en Kildevogn. Deri var H. P. Holst til sit Lyststed. Et Par unge Damer og Herrer paa Vognen sang lysteligt og af Ole Lukøie: »Under Søvnens Vuggeklæde«. Jeg blev hjerteligt modtaget hos Henriques; der var Dr: Adler, Erslev fra Aarhuus og den unge Hr Bing. Jeg læste Løgtemændene, Guldskat og Stormen. De gjorte stor Lykke! I Regnveir tradskede jeg til Jernbanen. Jeg vilde have besøgt Tivoli, men var vaad om Fødderne og kjørte hjem." 


Dagbogen 27. december 1865

Ophold på Basnæs i perioden 17.12.1865-12.1.1866

"Onsdag 27 Deiligt Solskin og mildt. Plukket Blomster i Haven. Brev til Etatsraad Kranold, som jeg sendte mit Portrætkort. Sendt Brev til Lose om en Skriv- og Reisekalender. Brev til Mathilde Ørsted, som endnu ikke har svaret mig paa Brevet jeg sendte hende fra Holsteinborg. Man troer paa Foraar i Dag. / Begge Düring, Otto, Luzie og Frøken Brandes ere paa Espe til Middag; jeg er ene hjemme med Fru Scavenius. Ingen Breve i Dag til mig. Hele Eftermiddagen klippet og klistret Dukker til Juletræet; efter Bordet lavet syv smaa Danebrogs Flag, tidligere to store, altsaa nu 9. I Dag er den ældste Gastenskjold som nu har Borreby af Broderen, Artilleristen, ført til Daareanstalten i Aarhuus; hans unge Kone sidder her paa Borreby med et lille Barn."


Dagbogen 29. december 1865

Rejsen til Espe hvor H.C. Andersen opholdt sig fra 29.12.1865 -1.1.1866

"Efter Middagsbordet kjørte vi, Fruen og jeg i lukket Vogn, de andre paa aaben Charibank i stormende Veir .Det trak ind i Vognen til os, Fruen betroede mig Husets nyeste Hemmelighed, Uro og Ubehagelighed, Vognvinduet kom hvert Øieblik op for at tale til Kudsken, det var isnende Vind; vi maatte af hos Frøknerne Gastenskjold for at høre hvorledes det var gaaet med den Sindssvage Gastenskjold, han var naaet vel til Aarhuus og Dr. Selmer havde gode Forhaabninger. Vi kjørte, det var som Veien aldrig fik endt, Kl var over ni før vi naaede Espe; mit VæreIse var meget godt, men Lagnerne maatte jeg paa ny uddampe og Overdynen var tung som en Madrasse, vist nok en Underdyne, jeg fik den bort og Tepper istedet. Modtagelsen meget venlig. Grevinden er høist elskværdig. Fik før vi kjørte Brev fra Frøken Schmidt paa Holsteinborg og fra Mathilde Ørsted."


Dagbogen 19. maj 1866

H.C. Andersen i Lissabon. Han var gæst hos Jorge O'Neill på Quinta dos Bonecos do Pinheiro i Palhavã.

"Løverdag 19. Oppe Klokken 7, kom først herfra henimod 10; kjørte til Haarskjæreren og gik saa til Udstillingen, den var ubetydelig og det meest ringe at see paa; travede derpaa
15 op til Promenaden. , hvor der er en storartet Udsigt over en Deel af Byen og Tajo-Floden: Gik til Joze og blev hos ham over 1 Time, var meget sulten, endelig fik jeg paa Contoiret en Beufsteeg, der kom en kjøbenhavnsk Skipper Bing han hilsede mig fra en anden, der med sin Kone vilde have besøgt mig i Søndags, hun var fra Aarhuus, han havde ikke været vel, de vare seilede i Dag, kjørte med O Neill hen til/den portugisiske Digter Castilho, der har været blind siden sit femte Aar og er gift med en Portugiserinde hvis Fader Vidal havde været Consul i Helsingør og derfor taler dansk. Manden har ved hende oversat Digte af Øehlellschlæger og Boyes: Kirkeklokken i Farum, der især har i Portugal gjort Lykke. Der var af ham en Buste og paa Væggen et meget stykt Olieportræt, men en god Photographi...." 


Dagbogen 25. november 1866

H.C. Andersen i København

"Søndag 25 Regn og Rusk. Besøg af N.V. Gade, der bad mig læse engang for Eleverne i Musikconservatoriet. laften igjen en Landsbyhistorie; jeg var i det kongelige Theater og saae Balletten Valdernar , ( udsolgt) ; jeg havde foræret vor Pige Billet. I Dag i Figaro, et Stykke fra min portugisiske  Reise. Middag hos Henriques sammen med Consul Mørk fra Aarhuus."


Dagbogen 18. juli 1867

Rejst fra Sorø til Basnæs H.C. Andersen har ophold på Basnæs i perioden 18 juli - 27 juli 1867.

Torsdag 18 Sov uroligt! fik allerede Kaffe bragt før Klokken ~7. Skylregn; I Jernbanevognen traf jeg sammen med Søeofficeren Hansen, en Søn af Klokkeren, og som har været i Lissabon hos O Neills. Fra Slagelse vare vi fire i Vognen, en Møller Sørensen; Klokken halv eet var jeg paa Basnæs; Blomsterne Fru Ingemann havde foræret mig gav jeg Postmesteren i Skjelskjør. Paa mit Bord stod et stort Glas dellige Roser. Fru Scavenius og Luzie med Frøken Brandes, vare Alle, som Brev til Sorø havde mældt mig reist til Otto paa Herlufsholm. Jeg spiiste Frokost; fandt Brev fra Fru Bushby i London og fra Robert Watt i Aarhuus. Klokken blev lidt over halv tre da kom fra Fru Scavenius Telegram at hun først kom hjem imorgen, hun bad mig sende Bud derom til Borreby, jeg skrev Brev til Lieutenant Castenskjold. Det er Bygeveir. Hylden og de vilde Roser blomstre  og hænge smukt ud over Voldgraven. Øm i Tænderne. / Klokken 7 kom Baron Düring Rosenkrands her." 


Dagbogen 9. februar 1868

H.C. Andersen opholder sig i København

"Søndag 9. Klart Solskin og Frost. Gik til Watt, derfra til Digteren Henrik H ertz for at bede ham skrive en Sang til Romerfesten, han bad sig fri, da Indtrykkene fra Italien nu vare blevne saa gamle han havde udsjunget sig til Thorvaldsen. Konen og den lille Søn net mod mig, der vare to ældre Sønner af Hertzs Broder. Hertz og jeg bleve enige om at Bergsøe denne Gang fik det Ankerske Legat. Til Middag hos Henriques var Consul Mørk fra Aarhuus og Maleren Lehrmann. Talt i Theatret med Nyrup, men gik bort fra »Hr 20 Møller«, det kjedede mig. Hjemme tænkt over et lille Stykke til Romer-Selskabet. Brev fra Boghandleren i Berlin."


Dagbogen 17. august 1868

På rejse med dampskibet fra Korsør til Århus og videre til Frijsenborg .

Ophold på Frijsenborg fra 17 august 1868 til 30 august 1868

"Mandag 17. Sov daarligt, voldsomt varmt. Mødte paa Skibsbroen Grev Moltke-Hvitfeldt, som kyssede og omfavnede mig. Watt tog med Sehested- Juel til hans Villa Miarara ( eller hvad den hedder) ved Svendborg, jeg gik med Dampskibet til Aarhuus ført af Holbøl. Det var særdeles varmt, vi havde Solseil oppe, Vinden var med saa at vi ingen Luftning fik. Jeg tørstede meget og drak Øl. Ornbord Landboelæreren Trier, som steeg i Land paa Samsøe, forærede ham til Folkeforfatteren Anton Nielsen mit Portrætkort hvor jeg sidder ved Lys og læser i Fædrelandet. Klokken lidt over tre vare vi allerede i Aarhuus, paa Broen traf jeg Watts Broder med Forlovede, samt Spillelærerinden fra Holsteinborg, der var lukket Vogn, kjørt af en Bondeklædt Karl efter mig fra Frisenborg. Solen brændte mig i Ansigtet, Vinden paa Ryggen, meget Støv; jeg var som halvkogt; en død Hest laa paa Veien. Klokken lidt før 6 var jeg paa Frisenborg, lille Clara tog mod mig, Moderen klædte sig, Herrerne paa Jagt. Halv 7 kom vi tilbords; jeg fik et stort smukt Værelse paa samme Side som for to Aar siden. Grevinden som altid meget elskværdig; jeg faaer ikke mangle Noget, kun forlange. Mogens er blevet stor og seer vel ud. Der blev mældt at der var Skovbrand, Herrerne toge derhen. Jeg gik tilsengs halv ti. Brev fra Fru Jette Collin."


Dagbogen 22. august 1868

"Løverdag 22. Varmt i Solen. Brev fra Clausen i Bergen. Brev med Penge-Anviisning ( 10 Rdlr for Hvem er den Lykkeligste) fra Delbanco. Fik i Dag Pudder paa mit Been, at forsøge det; endnu vædsker det. Gik kun lidt. Til Middag kom Rosenørn Theilmann; desuden Kammerherre Haffner med Frue og hendes Søster Baronesse Taube. Grev Mogens er godmodig og høflig, seer vel ud, er i stærk Opvæxt; han er vist misundt for den Rigdom han gaaer ind til. Danneskjold, meget opmærksom; iforgaars Aftes da jeg sad ude paa
Trappen bar han en Fodtæppe ud for at jeg skulde sidde varmt med Fødderne. Frøken Willemoes fra Aarhuus, som ligner sin Fader og Moder, har en smuk Stemme og synger...."
 
Dagbogen 23. august 1868

Søndag 23. Det lynede og tordnede i Nat. Kom først op henimod halv ni, Ditzel saae paa mit Been mens jeg laae i Sengen. Idag vare Herrerne hjemme. Vi fik til Middag Etatsraad Willemoes, Frue og Søn fra Aarhuus, Fruen ligner sin Moder Fru Sneedorph. I Dag, Søndag komme ingen Breve her. I Aarhuus er faldet Iis saa stor som Bolscher, Regnen
har strømmet saa Gjæs svømmede midt paa Gaden. Bloch er generet af Fornemheden her. Jeg er i Dag ikke glad, utilfreds i Sindet og skrev da jeg gik til Middagsbordet:

Alt farer hen som Vinden,
Her er ei blivende Sted.
Snart svinder Rosen paa Kinden

Og Snillets Udtryk med.
 

Hvorfor være bedrøvet,

Hen farer Sorg og Fortræd,

Alt farer hen, som Løvet,

Tiden og Mennesket med.


Alt er Forsvinden -Forsvinden,

Ungdom, dit Haab og din Ven!

Alt farer hen som Vinden,
Og kommer aldrig igjen.

 


Dagbogen 7. september 1869

H.C. Andersen i København . Den 6.9.1869 havde der været fest i anledning af 50-års dagen for Andersens første ankomst til København .Samme dag havde han modtaget "Udnævnelse til kommandør af Danmark ( 2.grad ).


"Tirsdag den 7. Tidlig var jeg oppe for at kjøre til Bernstorf og takke Kongen for Commandeur Ordenen, men hos Konditoren traf jeg en Moltke der gjorte mig opmærksom paa at den kongelige Familie i Dag (Dronningens Fødselsdag var reist til Fredensborg) opgav jeg i Dag Besøget. Middagen tilbragte jeg ude hos Drevsens hvor de Alle vare oprømte og glade over Festen. (En Masse Tiggerbreve har jeg faaet, de vælte ned paa mig) . Af Telegrammer igaar var fra Grevinde Frijs paa Frisenborg, Dahlstrøms i Aalborg, Frøken Raasløff og Fru Fremont i Salzburg. Consul Mørk i Aarhuus, Melchiors i Badenweiler &.."


Dagbogen 17. september 1869

H.C. Andersen opholder sig på Basnæs 10.9.1869 - 18.9.1869

"Fredag 17. Solskinsveir, men noget koldt. Sendt Brev til Horace Scudder i New York, Henriette Øland i Slagelse, som til min Fest sendte mig et Digt. Brev til Consul Mørk i Aarhus, som sendte mig Telegram, »Dagbladet« i Krydsbaand til Jules Jörgensen i Locle. Brev til Mathilde Ørsted og Brev og de givne Attester til en Ansøgende Frørup i Kjøbenhavn. Til Middag kom her den ældre Frøken Oxholm og de yngere, de bleve her til Aften ogsaa gamle og unge Fru Fabricius kom; jeg læste for dem. Fik Brev fra en Poet Zimmermann som vilde have mig til at skaffe ham Penge hos Scavenius og Grev Holstein, Tiggervers fik jeg fra en Commandeergersant i Kjøbenhavn og Brev fra Thiele." 


Dagbogen 26. november 1869

H.C. Andersen opholder sig i Marseille i Frankrig

"Fredag 26 Hele Natten rasede en Orkan, Stød paa Stød, en Rullen som tunge Vogn-Læs, mine Gardiner var i stadig Bevægelse. Himlen klar og Solskin. Halv eet kjørte jeg til
Banegaarden, en amerikansk Familie var med, ved Arles forlod de os paa to ældre Damer nær, de Andre vilde see Amphitheatret og først om Aftenen naae Marseille; vi kom i Tale; de havde været i Danmark og Sverrig, var ved Korsøer kommet paa Aarhuus Dampskib og ikke paa det til Kiel, de kjend Raasløvs og Davids; var opfyldte af Thorvaldsen og da Talen kom paa Hans Andersen spurgte jeg om de havde seet hans Portræt; de vare begjærlige derefter og nu tog jeg frem et lille Speil og holdt foran mit Ansigt der blev en stor Glæde, de fortalte mig hvor afholdt jeg var og kjendt i Amerika, at Moder og Søn som i Arles forlod os vilde særdeles beklage at de ikke havde vist hvem jeg var. Vi saae nu Middelhavet og kom gjennern Frankeriges længste Tunel, i fuld Fart 6 Minnutter; tog til Grand Hotel Louvre, hele Huset opfyldt jeg maatte op i fjerde Etage ud til en smal Gade, svimlende høit, ingen Kamin var her, jeg var angest for Ildløs til Natten"


Dagbogen 19 og 20. juni 1870

Ophold på Basnæs 21 maj 1870 - 26 juni 1870


"Søndag I9 Graa tung Luft. Brev til Fru Serre i Dresden og til Moses Melchior. Føler mig ikke vel; glæder mig til Intet mere. Brev fra Anna Henriques. Brev fra Grevinde Holstein. »Dagens Nyheder« for Ugen. - Middag paa Borreby, der skal i Aften være Consert i Kirken i Skjelskjør, Fru Scavenius vilde der ikke nu vilde hun, ved Bordet bestemte Otto at reise endnu i aften for at gaae med Dampskibet inat til Aarhuus; Fruen opgav nu Kirken og vi kjørte hjem til Klokken 8, da reiste Otto et Qvarteer efter. Læser om Aftenen paa mit Værelse før jeg lægger mig; iaften Historier i »Aften.læsning«, de ere saa piquante at mine egne synes mig »Sukkervand«.


Mandag 20. Graat dog ikke koldt. Sendt Brev til Mathilde Ørsted og til Martin Henriques og til Anna Henriques. I Dag Brev fra Fru Melchior. Siden Otto reiste og Frøken Brandes kom er Fru S. Elskværdigheden selv mod mig, hele hendes mageløse varme Hjerte kommer frem; nu gaaer al Strid ud mod Frøken B. - ( Otto maatte reise over Fyen, Dampskib gik ikke til Aarhuus )"


Dagbogen 3. maj 1872

H.C. Andersen ophold i Wien i perioden 28 april 1872 - 4 maj 1872

"Fredag 3. Utaaleligt varmt; gik med Bloch og Higg til Capucinerkirken og viiste dem Monumentet af Canova og Ligene i Glaskister. Lagde Kort hos Falbes og kom kogt og halv opløst til Hotellet. Blev hjemme til henimod tre, kjørte da ud i Josephsstadt til Junks Forældre, en Major, som havde været med oppe i Veile og Aarhuus under Krigen, han roste særdeles de danske Soldaters Tapperhed og den smukke Natur, selv lignede han en Corporal, Konen var svær og venlig. Der var en Baronesse som kjendte mig fra Maxen hvor hun havde været sammen med mig hos Fru Serre, der var en røken Frohmann fra Jena og endelig en Professor Vogel, i Familie med Maleren Vogel von Vogelstein. Ved Bordet fik jeg Noget i Halsen der stak som en Knapenaal, jeg maatte ud og hoste, kunde aldeles ikke faae det op, tilsidst gik det ned; jeg blev meget forstemt og tænkte paa snarlig Død. Klokken 6 sagde jeg Farvel. Kjørte til Hotellet og blev hele Aftenen der ."


Dagbogen 23. juli 1872

På tur til Helsingør fra den 23 juli- 25 juli  1872

"Tirsdag 23. Særdeles varmt smukt Veir. Brev fra en Fru Heiberg og hendes Børn i Aarhuus. Brev fra Fru Henriques. Da alle Melchiors Damer i Dag tager til Fru Johanne gaaer jeg med  Banetog til Helsingør. Her kom jeg Klokken 6 og fik VæreIse i Brixs Hotel inde i Byen, spiiste til Middag drak en heel Flaske Viin, laae ikke videre til Natten da VæreIset havde ind indespærret Luft."


 Dagbogen 12. september 1872

H.C. Andersen opholder sig i København. Dagen før til N.F.S. Grundtvigs begravelse.

"Torsdag 12. Regneveir. Humeuret mørkt og ulykkeligt, Dødstanker. Ved Middagsbordet blev jeg noget oplivet, der var Bille og hans Kone, Jøncke, Simon Henriques fra Hamborg og hans Broder &. Lund og Kone med en svensk Malerinde. Jeg læste Portnøglen, Som tiltalte. Dr: Bloch fortalte mig om Gale-Anstalten i Aarhuus og de Gale der, om de første Tegn paa Galskaben, jeg satte med en Fornemmelse af Skræk, om han allerede saa samme hos mig".


Dagbogen 28. marts 1873

I København i perioden 1 januar -14 april 1873. 

"Fredag 28 Sov uroligt, meget Slim om Formiddagen, med Hoste; fik saa godt som ingen Frokost da jeg skulde til Dr Voss Klokken tolv. Skrev til den svenske Harpenist Sjjjden at jeg ikke var rask og vel nok til at nyde hans Harpespil, jeg maatte opgive det. Kjørte saa med Oksen, fra Voss ud paa »Rolighed«, hvor jeg gik i Solskinnet, det var ganske varmt og inde i den lukte Vogn alt for varmt. Henimod tre kom jeg hjem og et Qvarteer efter kom Sjoden med sin Harpe, han havde været ude med den hos de Blinde, ikke faaet mit Brev. Jeg maatte altsaa høre. Han spillede særdeles smukt tre Stykker, Themaer over the last rose of summer, derpaa svenske Folkemelodier og endelig Karneval i Venedig, jeg skar Blomsterne af mine Urtepotter og gav ham, dernæst en tydsk Oversættelse af mit Besøg i Portugal. Fik et Brev fra en Fru Primon i Aarhuus der ønskede mig alt Godt for mine Eventyr. Middag hos Kocks, tog derhen Klokken halv fem, hjem halv syv. Hjemme havde Nicolai Bøgh været, til Aften kom Dr Collin at see til mig. " 


Dagbogen 9. august 1873

Er i København 28.7.1873-31.12.1873 og der er gået kludder i dagbogsoptegnelserne for H.C. Andersen, så datoen er rigtig lørdag den 9 august 1873

"Lørdag 10. Idag tilmorgen kom Melchior til mig han reiser iaften med Carl til Aarhuus og vil saa hente sin Kone for at føre hende til Ostende og London, han talte indtrængende om snarest at have et Hjem at tage hen, ikke forkaste Frøken Ballins Tilbud, med at beboe de Værelser jeg tidligere havde i Nyhavn; det var mig aldeles imod, jeg sagde at jeg indtil videre vilde fløtte til Klampenborg han meente at det kunde mine Venner ikke tillade da jeg der ikke blev...."
 

Dagbogen 13. august 1873

"Onsdag 13 Besøg af Linds, Mand og Kone. Brev fra Fernanda Henriques. Læst i Cantus Verdens Historie. Til Aften kom Melchior hjem fra Aarhuus."

 Dagbogen 28. december 1873

"Søndag 28. Deiligt Solskin, spadseret med Weber heelt hen mod Holmens Kirke i Havnegade. Rendestenene vare med Iis men Solen skinnede og der var ingen Blæst. Besøg af  William Øehlenschlæger og strax derpaa af Paludan-Müller, som omfavnede og kyssede mig da han kom og gik. Nu indtraf William Bloch, og senere Student Oksen, som da kjørte med mig hen til Melchiors, hvor efter Middagsbordet, Carl Melchior reiste ( med Toget Kl 7) til Aarhuus. Jeg var allerede hjemme halv 7 og senere paa Aftenen kom da Studenterne Oksen og Weber ned og fik deres Aftensmad." 


Dagbogen 2. april 1874

H.C. Andersen blev udnævnt til konferensråd på sin fødselsdag.

...Der kom Telegram fra Carl Melchior i Aarhuus,...."


Dagbogen 7. maj 1874

"Torsdag 7. Jeg sad i min Stue og hørte længe Nogen røre sig ude i det forreste Værelse, endligt stod jeg op for at see om det var Frøknerne eller Pigen og da stod der en daarlig
klædt Person med intet godt Ansigt. Jeg gav et Raab: »hvem  er De! hvad vil De, hvor kommer De herI« han sagde Pigen havde lukket ham ind og sagt jeg var hjemme. Jeg styrtede ind, Pigen sagde hun havde meldt mig og sagt Manden at 7.-8. maj 1874 jeg var derinde, det kaldte hun at mælde; jeg var i en nerveus Bevægelse og fik Manden afsted, der vilde læse en Comedie for mig, men jeg var ikke længer vel. Hos Melchiors traf jeg stort Selskab, der var den Dame Carl Melchior boer hos i Aarhuus, en Fru Birk med to Smaabørn, der var Damer fra Falster, Henriques med sin svenske Frue &. Jeg følte mig meget træt ved Bordet; Jonas Collin kom henimod 7 og hentede mig til Theatret, vi kjørte i Melchiors Vogn; jeg hørte de to første Acter af Iphigenia paa Tauris, men efter disse, da jeg kom ud var jeg saa afkræftet at jeg  kunde staae og faae min Frakke paa. Fru Erhard Hansen sang deiligt Iphigenia, men ikke Ord kunde man høre eller forstaae. Simonsen var aldeles fortræffelig. Bournonville havde med stor Virkning arangeret Skytternes Dands, ligesom Furiernes Optræden. Jonas Collin fulgte mig hjem."


Dagbogen 29. juni 1874

H.C. Andersen opholder sig i perioden 18 juni - 3 juli 1874 på "Rolighed" i København


"Mandag 29. Skrevet Breve hele Dagen og følt mig træt derved; sendt saaledes Correctur og Brev til Møller hos Reitzd. Brev til Grev Holstein paa Holsteinborg og til Candidat Oksen. Brev til Fru Collin og et Par Ord til Etatsraad Collin om mine Pengesager. Jeg har opgjort i Dag ved de ublu Udgifter jeg har at jeg maa aarlig bruge 2000 Rdlr og der er da ikke / tale om at gjøre nogen Reise. Betalt Frøken Ballin 45 Rdlr forud for Juli. Samtale med Fru Melchior, som endnu og ideligt vil tage Frøken Ballins Parti. Jeg blev halv syg derover. Besøgt Fru Drevsen fik af Conferentsraaden smukke Roser til Fru Melchior. laften Klokken 6 reiste Carl Melchior med Dapskib til Aarhuus. Ud paa Aftenen kom Lægen Professor Hornemann for at see til mig, han vilde i sit eget Navn tale med Frøken Ballin om den høie Betaling hun tog af mig og som afficerer mig, det jeg ikke kunde taale." 


Dagbogen 2. januar 1875

Ophold i København 1. januar - 4. august 1875

"Lørdag 2den. Smukt Solskin men fire Graders Kulde, min Barbeer sagde at paa Landet havde det frosset 10 Grader .Hele Dagen gik med at fuldende Brevet til Minister Cramer og nedlagde i samme min Fotografi (i Cabinetsbillede) til Redacteuren af new Evening Bulletin og til Fru Julia d. V. som med sine Børn særligt har interesseret sig for
den amerikanske Indsamling for mig. Besøg af Carl Melchior  som imorgen reiser til Aarhuus. (Benediktsen-Meyer er død i Stockholm mælde Aviserne ogsaa Frøken Koren.) Sendt Brev til Hr Gosse i London. Besøg af Hartmann og senere af Collin-Lund; tidligere var Jonas Collin. Skrev Breve til Aften, hele to: (Jonna Stampe og Oksen.)"

 Dagbogen 23. maj 1875

"Søndag 23. Sov ikke før i morgenstunden og var, da jeg vaagnede som slaaet over alle Lemmer. I Natten havde jeg hostet en Deel. Nu i Dag er det betydeligt bedre, indtil nu har jeg kunnet lade Vandet. Jeg har kun drukket Thee og til Middag spiist Vandgrød og og en halv stegt Kylling fra Restauration. Jeg er meget træt men kan ikke sove, ikke hvile. Fru Koch og Hartmann have i Dag begge saa trøstende besøgt mig ogsaa Dr Hornemann og Theodor Collin 3 Gange. J Krohn overnattede i Stuen, foran, men hele Natten havde jeg stærk Hoste og sov ikke før Kl 7 om Morgenen, havde da i den følgende Time de forfærdeligste Drømme. Til Aften kom Melchior, lige fra Frøken Meyers og Hr Magnus ( fra Gotheborg) Bryllup, det unge Par reiste iaften til Aarhuus og derfra til Gotheborg."

Dagbogen 16. juni 1875

"Onsdag 16 Om Natten har jeg tre a fire gode Timer, hele Dagen lider jeg derimod af Slimhoste, især Morgen og Aften; saa ofte jeg har drukket Noget. Første Gang ude i  Luften i mange Tider. Jens gik med mig nede i Haven, neppe kunde jeg fIøtte Benene. Solen var varm. Jeg naaede Haven ynkelig rundt, og blev saaledes næsten tre Timer i den friske Luft; det var lidt for meget. Da jeg sad paa Stuen og spiiste kom Stuepigen, der ellers aldrig kommer her op og førte en Dame til mig til mig fra Jylland. Jeg troede at det
5 var Frøken Clara Bjerring og sagde at hun netop turde see ind men jeg var for syg til at tale med. ( Mit Bord var blevet dækket med flere Retter, som jeg ikke nød af, sam to Slags Viine) Damen var brandguul og sortklædt; hun vilde have Svar paa et Brev fra en Dame i Horsens eller Aarhuus, jeg  forstod ikke, men tænkte strax paa det store Brev der var blevet sendt mig, jeg troer med Digte. Jeg blev aldeles vild heftig, sagde at jeg kjendte hende ikke, at Ingen maatte have Lov at komme ind til mig, at dette var skeet ved en Misforstaaelse. Hun talte igen om at faae Svar paa Brevet og bragte en Hilsen fra en Justitsraad, eller Sligt, Blach, jeg erindrede Dr Blach i Sorø for over 20 Aar siden men vidste ikke om det var ham. Endelig fik jeg hende bort og var i høi Grad i Exstase.-"

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk