H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Aarøsund og H.C. Andersen

Generelt om Årøsund og Haderslev:

Aarøsund eller Årøsund  ligger ved indsejlingen til Haderslev Fjord  og ud for øen Årø i Lille Bælt . Det er en del af Haderslev Kommune med ca. 32.000 indbyggere i 2002. Byen Haderslev er grundlagt omkring det 12. århundrede og en række bygninger i bymidten kan dateres tilbage til 1600 tallet.

Aarøsund Havn består af  en havn til Aarøoverfarten og en fiskerihavn. Der er i 1988 etableret en  lystbådehavn nord for fiskerihavnen. Aarøsund ligger tæt ved indsejlingen til Haderslev Fjord så havnen er hjemsted for lodsvirksomheden i forbindelse med sejladsen på den smalle  Haderslev fjord.

Historien:

På H.C. Andersens tid var forbindelsen over Aarøsund mellem Aarøsund og  Assens en vigtig hovedfærdselsåre mellem hertugdømmerne, det sydlige udland og hovedstaden meget brugt , hvilket  fremgår af hans dagbogsnotater.

Førhen tog overfarten lang tid og ofte var der forsinkelser og derfor var der i mange byer en færgegaard , således også i Aarøsund  "Aarøsund Færgegaard". Her kunne man søge ly i regn, storm indtil dampskibet sejlede igen.

 Transport til og fra havnene i Aerøsund og Assens foregik  ofte med postvognen.

Læs mere om færgehistorien på Aarøsund

Dagbogen:

Til tider har det udfra de udsagn H.C. Andersen kom med været en hård tur. Således skriver H.C. Andersen i dagbogen for den 27 august 1844, at der var regn og storm, således at flere rejsende blev i Assens og ikke vovede sig med over sammen med det øvrige selskab . Sejlturen med dampskibet  varede 3 timer for de to mil. Han lå udstrakt og undgik derved søsyge. De kom i land kl. 10.30 og rullede videre mod Haderslev.


Hvad H.C. Andersens dagbøger beretter om Aarøsund !

H.C. Andersen sejler med dampskibet "Løven" den 13 juli 1841 fra Kiel til Aarøsund  og derfra videre til Assens.

Dagbogen fra den 13. juli 1841.

" Tirsdag den 13 Juli. Med Dampskibet som Carl Bagger besang; ret godt Veir....... I Arøesund hvor jeg steeg af var Bruuns der inviterede mig over med deres Dampskib, samt indbød mig Logi hos dem......."

 Læs: Carl Baggers (1807-1846) digt om : Dampskibet "Løven" - Øieblikkets Børn (1845)


I 1843 rejste H.C. Andersen til Paris og rejsen gik over Årøsund om rejsen hedder i :

Dagbogen fra den 31. januar 1843.

"...Ove Thomsen kom og var venskabelig! Klokken 9 kom vi om Aftenen til Assens, der var høit Vande ( et Par Dage forud havde Dampskibet brugt 9 Timer for at komme over) vi brugte 1½ ; drak Punsch i Arøesund; smuk Skovnatur; det saae ud, som var der Snee paa Buskene. Hadersleben tog sig ret anseelig ud; jeg tænkte paa Gert Vestfaler."
 


H.C. Andersen er  i perioden 12-29 september 1844 gæst på Augustenborg hos hertugen af Augustenborg, Christian August.

Dagbogen fra den 24. september 1844.

; "....Kjørt Kl. 8 ½ en smuk Tour, som Statholderen førte os;......vi kjørte gjennem venlige Byer, paa een Høide, oversaae vi næsten hele Øen, Fyen laae ligefor, og Assens Kirke bestraalet af Solen, vi saae Horne; dernæst / Angeln, Aaresund; der stod en sort Sky som Regnen væltede fra bag en Mølle, i Syd men alle Marker laae stærkt Solbelyste, saa friske grønne, qarerede af de levende Hegn; nu kjørte vi til en stor Skov der løb langs Havet, ved Udkjørselen var Ruiner af et Slot, der har tilhørt Hertug Hans; ...."


H.C. Andersen rejste den 11 november 1845 fra Odense over Assens - Aarøsund  over Haderslev til Aabenraa. I dagene derefter besøgte han Augustenborg og Graasten.

 Dagbogen  11. november 1845.

     "....I et særdeles ilde Humeur reist  jeg fra Odense, Klokken 2 3/4 ; ingen Glæde ved det Hele, jeg som igaar var livsglad og Gud taknemlig. Frøken Lise Raben der er Stifts Dame i St Johannes Kloster med Pige reiste første Gang i sit Liv, med Deligense, jeg fulgte hende; over lille Belt i stærk Taage, vi saae ikke Fyret før vi var lige under det. ­Jeg fik Vognen fra Aarøsund en Herre fra Elberfeld, der var Jæger! havde skudt Ulve og Bjørne i Norge; fortalte en Kamp med en Bjørn; mente han kunde Dansk, det var  nogle Ord kun og nu sagde han at han ikke med Dansk kunde reise i Sverrig, ( jeg troer heller ikke i Danmark) ....".L

 Se: Aarøsund gennem tiderne af Peter Løhmann og Aarø Bebeoerforening

 

 

 

Ny version


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk