H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H. C. Andersen 1805-75. Samtlige udgivne romaner og noveller

 

Romaner og noveller

 H. C. Andersen - Fairy Tales of  Hans Christian Andersen

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829

 

 

Udgivet af  H.C. Andersen på Forfatterens Forlag

København 1829
 

Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele.
 

Udgivet første gang 1837.

 

O. T. Original Roman i to Deele.

Udgivet 1836

 

Improvisatoren. Original Roman i to Dele.

 

Udgivet 1835

 

 

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz i sommeren 1831. 

Udkom første gang 19. september 1831.
 

"At være eller ikke være."

Roman i tre Dele af H.C.Andersen Kjøbenhavn,

To be or not to be: that is the question

Shakspeatre.

 

Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger, Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle 1857.

Værket udkom (20. maj 1857) som en del af Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tyvende Bind.

 

Billedbog uden Billeder.

 

Udgivet 1840

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk