H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Antico Caffè Greco (Roma) og H.C.Andersen

 

 

Facaden på Café Greco via dei Condotti 86. Oktober 2007

 

 

Antico Caffé Greco Via dei Condotti 86. Det inderste rum med H.C.Andersens gule sofa nedenfor vinduet bagerst.


Café Greco er Roms ældste café, der ligger ved enden af Via dei Condotti nær Den Spanske Trappe. Cafe Greco blev grundlagt i 1760 af en græker, derfra navnet greco.  Cafeen har altid været tilholdssted for et væld af italienske og udenlandske kulturpersonligheder, bl.a. Keats, Byron, Goethe, Liszt, Wagner, Casanova og her kom H.C. Andersen og Thorvaldsen og de andre danske og skandinaviske kunstnere i 1800-tallet. Den skandinaviske kunstforening lå skråt overfor caféen i samme gade.

 

Interiøret i caféen er bevaret fra 1800 tallet og blandt de mange gamle fotos, malerier og og tegninger på væggene finder man også en indramning med nogle af H.C. Andersens skitser og notater samt et billede af digteren selv, hvilket bl.a. kan ses på denne side..

 

I 1953 tildelte de italienske myndigheder Caffé Greco prædikatet ”bevaringsværdig som følge af historisk og national interesse”, hvilket fremgår af den mindesten som er opsat på muren til caféen. Stemningen i caféen og de gamle fotos, stolenes lidt tunge og slidte røde plysbetræk. samt de stilfulde tjenerne er i kjole og hvidt eller i smoking giver en speciel atmosfære

 

 

I det inderste værelse står den sofa, som H.C. Andersen havde i sin lille lejlighed i Rom.

Sofaen bærer en messingplade med følgende indskrift" dalla casa romana di H.C.Andersen via Condotti 85. Anno 1881.

 

 

 

Antico Caffé Greco skal opleves for at opleve den fulde atmosfære og stemning og man kan godt forstå at kunstnerne brugte denne cafe som deres stamcafe. Jeg har læst flere steder, at det er meget dyrt  og det passer ikke. Prismæssigt svarer det til andre caféer i Rom med servering. H.C.Andersen har omtalt cafe Greco flere steder bl.a. i sin dagbogsnotater og bl.a. har han skrevet en hyldest til Rom i et digt  ”En lille flugt til Rom” den 8 Marts 1835. I dette digt nævnes cafe greco i fjerde vers således:

 

Vi ned ad Corso vandre,
Og sikkert vi de Andre
I Caffe greco see!
Man Velkomst drikke skal jo,
Vi raabe mezzo caldo!
Vi kysses og vi lee!
Hallo, halle, hallo, halle!
Vi er i vor Caffé!

 

 

 

Hvad brugte H.C. Andersen og de andre kunstnere Caffé Greco til ?

H.C.Andersen brugte cafe greco, som stedet hvor man sludrede og hyggede sig med andre kunstnere, lavede morsomheder med hinanden, drak kaffe og puns, stedet hvor man sendte breve til og hvor H.C. Andersen så hente sin post., stedet man man udvekslede ting og bagage. Cafe greco var stedet hvor man ophængte indbydelser til arrangementer. Cafeen var også stedet hvor man læste udenlandske aviser.

I dagbøgerne hedder det om Café Greco i Rom bl.a.:

Søndag 22 december 1833 :

Besøg af Hertz, han var meget elskværdig, bad mig
at besøge sig snart, fortalte om, at han i Caffe-Greco havde  læst i »algemeine Zeitung«, der udkommer i Augsburg, en Anmældelse om min Agnete, Agneta und der Meermann, jeg læste det siden selv og er saa barnagtig, at det ordenligt har
sat mig i godt Humeur. —

Mandag den 20 Januar 1834:

Efter at have drukket Kaffe som sædvanligt i Caffe Græko og sladdret med Herts gik jeg gjennem Colliseum ud til Porta ST Giovani som fører til Neapel. Da jeg kom uden for Caffe Greco var der to Bønder, een blæste Sækkepibe og en anden havde en Bjørn som dandsede. Daglig seer jeg ellers en Slags Tespis der har en stor Karre, hvorpaa hænger en Tromme og en Gynge er opreist,  i denne svinger sig en Abe, der er klædt ud som Soldat og kaldes Corporal. Der var intet Brev til mig! o Gud det bedrøver mig saa meget.

Torsdag 24  januar 1834

— Da jeg kom til Caffe Greco, var der dog intet Brev. Det er ubegribeligt!
 

Søndag den 26. januar 1834

Tænkte meget paa Eduard. — Sad i Caffe Greco og Herts gjorte Løier med mig. Om Aftenen var der stor Ponte  molle i Skorsese.

Mandag 27.januar 1834

...gik i Peterskirken og skyndte mig saa til Caffe greco efter Brev, der maatte jo være, mit Hjerte bankede saa stærk, jeg frygtede, at som sædvanligt skulde der være noget ondt til mig og dog ønskede jeg Brev. Der var 6 fra Danmark men
ikke eet til mig; 

Søndag 2. februar 1834

Mit slette Humeur drev mig Hjem, jeg kastede mig paa Sengen, men heller ikke der var Ro; Gik i Skumringen i Caffe Greco opvarmede mig med et Glas Puns og drev om i Gaderne, men mit Hjerte udvidede sig, som det vilde qvæle mig, der var Feber i mit Blod, jeg kunde knap trække Veiret, søgte derfor hen til Bøtcher og bad ham spille Guitar og synge for mig,

Torsdag den 6. februar 1834

— Da jeg kom i Caffe Greco, var der til min Overraskelse Brev til mig, det var fra Ludvig Müller. — Gik henved  3 paa Corsoen for at see paa Carnevals Lystigheden;
 

Løverdag 8.1834

— En Harlequin havde en Hue paa der var ligesaa høi som han selv. — Luften var som forpestet med Kalkstøv af Confetti, det faldt ordentligt for Brystet. — Moersomt var det at see, hvorledes om Aftenen den Ene mere hvid end den Anden kom ind i Caffe Greco og hos Lepri. — Jeg klædte mig om og gik Klokken 7 i Festina. Theatret Alibert indrettet til Maskeradesal.

Søndag 23. februar 1834

Vi maatte da i Doganen; derpaa kjørte vi til Caffe greco hvor jeg tog med min Kuffert ind til Christensen. Vertinden meget kjærlig. Bravo og Meyer de første Danske jeg saae.

Tirsdag 25. februar 1834

 Kom i Caffe Greco, en Mand i Bluse raabte »Andersen!« det var Feddersen, der for nogleTimer siden var ankommen. Han tog mig om Halsen og kyssede mig to Gange; Værelser kunde han ikke faae, vi gik da til Herts der havde fire. Der var et Vrøvl før han kunde faae det ene. Vi gik derpaa sammen til Capitolet, Colosæet, Lateranet, Maria Magiore Piaza barbarina, Sanct Antonio med Madonnaen, Pjaza Navona og Pantheon. — Meget træt ankom vi i Caffe Greco. Paa Pjaza Navona saae vi den
smukkeste Bondepige jeg har seet (Fortunata skal hun hedde og er malet og har som Malerie gjort furore paa den tydske Udstilling). — Christensen læst et interessant Brev for mig fra Hansen i Athen.

Mandag den 31 Marts (anden Paaskedag) 1834

Der har i Caffe-Greco hængt en Indbydelses Liste med en Tegning paa, hvor to Riddere brød en Landse osv osv. —

Søndag den 27 april 1834.

Der vare hele 12 Pasagerer. — Jackson og jeg fik hver en ganske fortræffelig Plads, det var ganske mørk da vi rullede afsted, i Dagningen mellem Bjergene der knugede
sig fast om Veien saae vi først vort Reiseselskab, en Tyroler, der var Maler og kom fra Rom, spurgte mig om jeg ei hedte Andersen og fortalte da at han i Caffe greco havde læst i Algemeine Zeitung om mig og da jeg just var  gaaet ham forbi havde Blunch viist ham mig og glædede sig nu ved at reise med mig...

 

Foto. Lars Bjørnsten  13 oktober 2007

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk