H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen på besøg i Augustenborg og Gråsten

 Besøgene her var ofte kædet sammen med H.C. Andersens øvrige rejseaktivitet. For Andersen var den hensigtsmæssig at have forskellige besøgsmuligheder og overnatningsmuligheder på vejen til sine ofte lange rejser. Andersen havde tidligere truffet hertugfamilien fra Augustenborg ved besøg på bl.a. herregårdene Gisselfeld og Nysø.

H.C. Andersen på besøg i Augustenborg 1844

 H.C. Andersen besøgte Augustenborg den 11 september 1844 frem til den 29. september 1844. Besøget på Augustenborg skete  på vej hjem fra Føhr, hvor han havde besøgt kong Christian den 8 og dronning Caroline Amalie. Besøget på Augustenborg, som gæst hos hertugen af Augustenborg, Christian August kunne kombineres med hertugindens fødselsdag og desuden med de berømte hestevæddeløb.

 Augustenborg Slot har en trefløjet hovedbygning med kirken i nordfløjen, en stor slotsgård med herskabsstalde, ridehal, klokketårn m.m. Slottet var bygget af Hertug Christian Augusts farfar Frederik Christian 1. og var færdigt i 1776.

        

September 1844

 At besøgene skabte indtryk på eventyrdigteren er der ikke tvivl om, således skrev H.C.Andersen i sin dagbog fra 11. september1844 om landskabet på Als og ved Augustenborg ” det er et smukt lille Land, det er Fyen i det Smaa; Slottet tog sig prægtig ud i den nedgaaende Sol, en stor Mængde Svaner svømmede omkring, jeg tænkte paa de græske Prindsesser i »Svanehammen«, der badede sig. H.C.Andersen og hans rejsefæller blev vel modtaget og ifg. Dagbogen fra dagen startede besøget således: ”Andersen, Kellermann og Dahl tog ind paa Vertshuset, ( Slotshotellet, nu Hofgården” gik saa til Slottet, blev vel modtaget og Kellermann og jeg fik Værelse i Cavaleerhuset; han havde taget det med to, jeg eet, Hertuginden sagde det var Feil, det blev byttet om. Dahl var ikke indbudt, han var vred; jeg fik Aviser med og sov snart.”

 H.C.Andersen foretog ture ud i omegnen af den naturskønne ø og besøgte bl.a. præstegården i Ketting for at besøge biskop Stephan Tetens med hvem Andersen havde en disputs med omkring hans konfirmation i Odense, da biskoppen var stiftsprovst her.

 Aftenerne var som altid ved Andersens besøg på herregårdene meget fornøjelige, hyggelige og morsomme. Ofte var der oplæsning, papirklip samt selskabslege som Bouts rimés, som var en af datidens selskabslege, hvor H.C. Andersen improviserede over opgivne bundne enderim. http://www.kb.dk/elib/mss/hcadigt/bouts/bouts.htm 

 

H.C. Andersen ville helst undgå politiske og nationale diskussioner i forhold til den højspændte forhold, der herskede mellem Danmark og Tyskland. Derfor skulle der foretages andre ting og således læste H.C. Andersen op af hans eventyr af ”Den grimme ælling” og ”Kærestefolkene” og desuden var der indslag med violoncellist, kammermusikus Christian Laurentzius Kellermann, som fulgtes med Andersen fra Føhr til Augustenborg.

 

H.C.Andersen skrev bl.a. i sin dagbog om besøgene på Augustenborg Slot og Gråsten Slot således: 

Fredag 13. september 1844 spadserede HCA i omegnen og har efterfølgende skrevet i sin dagbog, at Als er som en Ø, svømmet fra Engelands Kyst, efter der først at have optaget i det Smaa, et Billed af hele Landets mildeste Skjønhed, de grønne  Marker, Skovpartierne & — Jockeyerne maa drømme sig her i England. Om mandag den 16. september 1844 står der i dagbogen: ”I Nat stærk Tandpine; Skylregn. Spadseret; en taaget Efteraars Luft, som dog er smuk; de røde Berberidser, de mørke Hyben; Lindetræerne med Frø; i Taagen sees Veirmøllerne oppe ved Sønderborg, Bølgerne drive Skummet op i Fjorden” ”Torsdag 19. I den gamle Hertugindes Have nær ved den nye er tre Ege under hvilke Sammensværgelsen mod Griffenfeldt …spadseret i Regn til Egetræerne hvor Griffenfeld blev fældet; fandt Sted”; 

           

Teksten på pladen: I ly af denne Lind havde Eventyrdigteren H.C.Andersen en hvileplads
under sine Besøg på Augustenborg. Foto Birthe Pedersen
 

Imellem turene i omegnen og selskabeligheden havde H.C. Andersen også tid til at arbejde videre med manuskripter til syngespillet ”Liden Kirsten”, desuden med oversættelsen af romanen O.T. Desuden fik han inspiration og begyndte arbejde med romanen ” De to Baronesser”, som måske har relationer til livet på Augustenborg. På Augustenborg var den store lidenskab heste og hestevæddeløb. Væddeløbsdagene fandt altid af sted omkring hertugindens fødselsdag 20. september. HCA skriver i dagbogen, at de kørte til til rendebanen (væddeløbsbanen) som lå tæt ved Tetens bispegård. Her var der mange folk og mest bønder og bønderpiger. Der var opslået et telt, hvor det Slesvig-holstenske flag vejede. De ridende skjultes af en høj og bag denne kom der tit forhindringer, den ene efter den anden. To rytterne styrtede, een fik hul i hovedet og en slog skulderen og knæet.

H.C. Andersen afrejse fra Augustenborg den 30. september gik via Brunsnæs ombord i dampskibet »Caroline Amalie«; over Svendborg til Kalvehave og derfra med vogn til København.  

Ved besøget i september 1844 var H.C. Andersen inviteret til hertugparrets sølvbryllup 18. sept. 1845, men Andersen meldte afbud, da han hellere ville spare penge op til sin store Tysklandsrejse, der skulle vare ca. 1 år. Måske var dette ikke hele sandheden men mere politiske spændingerne mellem Danmark og Tyskland.

 

H.C. Andersens besøg i Gråsten 1845

 Gråsten Slot var oprindelig et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter at slottet er nedbrændt flere gange opførtes i 1759 det nuværende slot af og kun kirken i den nordlige fløj blev reddet fra branden. Frederik Christian den 1. havde netop overtaget Augustenborg Slot efter sin far død og skulle nu desuden i gang med at genopbygge Gråsten Slot efter branden. Den tidligere hovedfløj blev nu blot en gang, forbandt slottets to sidefløje. I 1842 blev slottet udbygget igen af Hertug Christian August den 2 til en større bygning i tre etager og med et klokketårn øverst.

 Senere på året 1845 den 31. oktober skulle H.C. Andersen ud på sin store Europarejse og på vejen ned ville han aflægge hertugparret fra Augustenborg et besøg på deres jagtslot i Gråsten. Han rejste via Glorup, hvor han blev ca. 9 dage og derfra videre til Assens og derfra med skib til Aarøsund for at overnatte i Åbenrå.

Den 12. november 1845 ankom H.C. Andersen til Gråsten Slot og i dagbogen hedder det: ”Kjørt med Extrapost til Gravensteen, det var  taaget Veir og af og til Regn; Apenrade ligger smukt, omgivet af skovgroede Høie; Havet tæt op til Byen. Hvor vi kjørte Landet mere storartet end paa Øerne; et Sted, ganske Hede, med gamle Træer i Sumpene; i Kroen laae »Corsaren«, overalt taltes Dansk. Kom Klokken 2 til Gravensteen, Hertugen og Hertuginden meget naadige; jeg har til Naboe, en Pastor Lorenzen; spadserede med Hertugen og Prinds Woldemar af Holsteen & gjennem Skoven ud til Veien og hjem. 4½ Taffel. Prinds Woldemar reist. — Jeg læste Eventyr høit om Aftenen; Lorenzen ……..”

 

 Dagene frem til afrejsen den 22. september 1845 derefter gik med forskelleige gøremål om lørdagen den 15 gik H.C.Andersen jvf dagbogen paa Posthuset med Brev til Fru von  Eisendecher; det er et mageløst deiligt Veir, stille og varmt Solskin; jeg spadserede Søen rundt. Onsdag har Andersen renskrevet eventyret om ”Den lille Pige med Svovlstikkerne”, som Frøhlund får og det blev lagt inden i et brev til Fru Drewsen og nu sendt afsted. Det fortælles at Andersen gjorde eventyret færdig under den "tveede eg", som stadig kan ses ved "Store Dam" ved Gråsten.

      

 Spadseret lidt i morges og siden med alle damerne og mens H.C.Andersen var på besøg på Gråsten Slot sad han flere gange model for kunstneren Carl Hartmann har lavet en del tegninger, akvareller m.m.af H.C.Andersen.

 Ved taflet talte hertugen meget venligt til H.C. Andersen og Andersen havde Caroline Amalia til bords.  Hertugen bad H.C. Andersen om at besøge sig på hjemrejsen. På hjemrejsedagen skriver Andersen i sin dagbog ” Løverdag den 22. Jeg har her gjordt Udkast til P. L. Müllers Anbefaling og reenskrevet: den lille Pige med Svovlstikkerne, spiist Smørrebrød og drukket en halv Flaske Porter; det er underligt, hvor jeg tænker paa en Ulykke imorgen paa”.

 Da Andersen og rejsefællerne tog af sted vaiede fra slottets vinduer hertugindens og prinsessernes   lommetørklæder. Doktor Steffensen fulgte med Andersen til Flensborg; og i gården inden de kørte sprnag hestenes seletøj og andersen der var lidt overtrooisk, men at det måske var en ond hentydning om at det ville gå galt, mens han rejste med jernbanen til Altona. Om ulykken, som Andersen hentydede til var Treårskrigen vides ikke, men Treårskrigen 1848-1850 vendte op og ned på forholdene og der voksede et stort nationalt sammenhold frem, som H.C. Andersen var en del af,således havde alle hans venners familie været med i krigen… 

Lb 0205008  

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk