H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Digt af H.C. Andersen "Billedstormerne" 

Digtet er  gengivet i Illustreret Tidende 7. februar 1875 side 202 med følgende bemærkninger: " Et lignende Sagn, fra Zwinglis Tid, er givet af Schweitzer-Digteren Hagenbach i et Digt: "organisten"." .

Baggrunden for digtet er utvivlsomt reformationen i løbet af første halvdel af 1500- tallet, hvor de reformerte oprørsledere teologiprofessoren Martin Luther (1483-1546) i Wittenberg og præsten Ulrich Zwingli (1484-1531) i Zürich m.fl. gjorde op med den katolske kirke, paven og pavehierarkiets  eneret og måde at formidle og tolke budskabet i Biblen. Denne opgave skulle ingen have eneret på og skulle være muligt for enhver kristen.

 

 

Billedstormerne

 

Hensvundne Tid, Graven lagt,

Reis Dig igjen ved Tonernes Magt!

 

Til "Vor Frue-Kirke" den vilde Hob

Bruser afsted med Skrig og Raab;

Kirkens Billeder, Glands og Glorie

Er dem en Munke-Løgne-Historie.

 

Alterbordet og Messebogen

Skal kastes paa Baal i Kirkekrogen;

Alt hvad derinde var Helligt før,

Skal smides udenfor Kirkens Dør.

 

"Paven i Rom og hans Voxlys- sluk ud!

Riv isønder hver malet Klud!

Santa Madonna med sølvhvid Lilie

Skal styrtes ned!- Det er Folke-Villie.

Hurra! hu! ha! - til Vor Frue Kirke!

Med Øxer og Ild kan man Laasene dirke!"

 

- De storme derind. Hvilken døvende Larm!

Alt Røgen slaaer ud fra Vinduets Karm;

Det buldrer, som hørte man Afgrundens Sang;

Men gjennem den bryder Orgelklang.

 

Og klart ved Ildens glødende Skjer

De see- hvo er der, som sidder der?

En Munk i sin Kutte;de høre ham spille

Så blødt, så deiligt, som Ord fra Gud.

- Rundt om bliver stille!

 

Engles Sang er i Orgelet lagt;

Hvilken stor, unævnelig Magt!

Som en moders Kys på Barnets Mund,

Nu svulmende i samme Stund

Som Doms-basunen ved de Dødes Blund:

 

Ora pro nobis,

Santa Maria!

Ora pro nobis!

 

Da bryder i Rabb den vilde Hob:

"Det er Djævelens List! Det er Munke-Værk!

Lad flammerne være hans Messesærk!"

- Beggryden gløder, Orgelet brænder.

Hør nu Trompeten og Kjedeltrommen.

Den vilde Hob holder lystigt Dommen!

"Hurra! hu, ha!"

 

Hensvundne Tid i Graven lagt,

Ved Tonerne til Liv gjenvakt,

Svind hen igjen ved Tonernes Magt!

 

 H.C. Andersen

 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk