H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Forudsætninger for en kommende H.C. Andersen blomsterpark.

En park til ære for vor gamle eventyrdigter, skal være ham værdig, helt renset for gøgl og tivoli præg.
En park - hvor blomster er i højsædet.
Fra forårets løgvækster over Rhododendron og Azalea til sommerens væld af roser og sommerblomster, fulgt op af blomstrende buske som Hortensia og stauder. Sensommeren rundes af med et kæmpe georgineshow.

Eventyrdigterens papirklip vil være meget velegnet som mønstre for store blomsterbede.
Som eksempel for at sådanne parker kan eksistere økonomisk, skal henvises til de to store blomsterparker i Europa. Keukenhoof i Holland med et årligt besøgstal på ca. 900.000 personer i en så kort åbningstid som 9 uger og Mainau i Bodensøen på grænsen mellem Tyskland og Schweiz.

 

 

Her er besøgstallet ca. 1,3 mio. personer på en åbningstid på ca. 9 mdr. Disse besøgstal skal selvfølgelig ses udfra et større befolkningsunderlag i deres områder .

En H.C. Andersen blomsterpark kan eksistere med et mindre besøgstal.
Et budget skal lægges efter en anden attraktion i Odense - Zoologisk Have med ca. 400.000 årligt besøgende.

Odense er geografisk beliggende i Danmarks centrum og trafikalt meget begunstiget.
Et areal på ca. 30 ha i kuperet terræn, helst med vådområder og ældre træbevoksning.
Gerne i tilknytning til herregårdsmiljø.
Derudover ca. 4 ha velegnet areal der skal udlægges som parkeringsområder.


Hvorledes kan så H.C. Andersen blomsterpark organiseres ?.

Værtskommunen overdrager arealet til en fond eller en selvejende institution. Desuden skal værtskommunen være behjælpelig med at udvirke diverse tilladelser for H. C. Andersen Blomsterpark.
Dette danner grundlag for H.C.Andersen blomsterpark.

En grundkapital på omkring 80- 100 mio. kr. søges etableret ved bidrag fra pengeinstitutter med tilknytning til Fyn, samt diverse fonde og organisationer.

En bestyrelse nedsættes med repræsentation fra værtskommunen, initiativudvalget samt pengeinstitutter og fonde, der i væsentlig grad medvirker til grundkapitalen. Bestyrelsen vælger entreprenører til udformning af parkens grundstruktur.

Helt væsentligt er at parken på åbningsdagen er gældfri og at indtægtsgrundlaget alene skal dække parkens daglige drift.
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk