H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Brev fra H.C. Andersen til Just Mathias Thiele 1869.

 

Brevet er fra den 11. juni 1869 og er svar på en henvendelse fra Thiele, hvor Thiele beder vennen H.C. Andersen bidrage med sine erindringer om Kamma og Knud Lyne Rahbek og hans tilknytning til Bakkehuset til en bog, som Thiele er ved at skrive om sin ungdom.

H.C. Andersen svarer hurtigt på Thieles henvendelse med en charmerende beskrivelse af sin tilknytning til ægteparret. 

Et udsnit af fra svaret fra H.C.Andersen:

Kjøbenhavn d. 11. Juni 1869

Tak for hvad De har læst for mig af Deres "Livshistorie"; ogsaa jeg omtales i den og, tilvisse, De maa kunne tegne mig, - De, som fra min tidligste Optræden saae med milde Øine paa den opløbne, underlige Dreng, der endnu var saa ganske Barnet, der troede paa alle Mennesker og aabent udtalte hver Tanke som den kom.

De har tilvisse med Hjærte og god Villie seet paa mig, men i de forskjellige Levealdere seer man Personer og Begivenheder gjennem et forskjelligt Glas; jeg kan i den nedtegnede Skikkelse ikke ret gjenkjende mig paa, - den mangler den barnlige Freidighed, som nok er mit Særkjende, men jeg troer Dem imidlertid paa Ordet.

De ønsker, at jeg giver Dem , som et Bilag til Deres Skrift, mine Erindringer fra "Bakkehuset"........"

 

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk