H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen 1846

Alphabet-Bouquet  (Alfabet-Buket)

 

 

 

A. Agurke-Blomst.

 

Een seer man født for Prosa og Een for Poesi,

Een skabtes for Agurker og Een for Potpourri!
 

B. Buxbom


Naar Vinteren dræber alt det Skjønne,

Da skattes først det evigt Grønne.


C. Christi-Blodsdraabe


GaaerVerden Dig for haardt imod,

Husk: Christus maatte græde Blod.


D. Drue-Blomst


Beskeden som Blomst, men god som Frugt,

Kan der være i Verden noget mere Smukt?
 

E. Engblomme
 

Engblommen, ved du, vokser frem i mosen, men bragt til dig, misundes den af rosen.

F. Fiirkløver
 

Med den i Haanden Du bliver perplex,

Du seer Dig selv som en lille Hex!
 

G. Georgine


Prangende Daare

Du kan dog ikke saare.
 

H. Hyacinth
 

Dens Klokker ringe over Eng,
At Skjønheds Blomst gaaer snart i Seng.


I.  Ildlilie
 

I denne Blomst vi To forenes sammen

Du er den friske Lillie, jeg er Flammen!


K. Kongelys
 

Skjønt født paa Marken, kan man være

Et Kongelys med Ære.


L. Lindeblomst
 

Hjertet skal ligne Lindens Blad,
Men ei ved hvert Hjerte just Blomsten sad.
 

M. Myrthe


Den Sorg er altid mindre, hvor

To kunne Sorgen dele,
Og Lykken bliver dobbelt stor,

hvor Tvende fik den hele!
 

N. Noli me tangere
 

Forstaaer Du denne Blomst? Jo den er rigtig,

Den er mig selv. — Jeg beder, vær forsigtig!

 

O. Oksedrive


See ei paa Navnet, ringe useligt — !
Gud gav mig Plads i Sovens Skjønheds-Digt!
 

P. Purpurlilie
 

Vogt Dig, stærke Purpurlilie,
At ikke Sommerfuglen faaer sin Villie!

 

Q. Qvæde
 

Hvad ei et Slkys folder ud,
Maa modnes ved den skarpe Lud.
 

R. Ridderspore


Mærk det, I Smaa og Store,

Som axle Eders Skind,

Eet er en Ridderspore,
Et Andet — Riddersind!
 

S. Solsikke


Den dreier sig bestandig efter Slen,

Men Solen la'er den sidde dog paa Stolen.
 

T. Tulipan


Jeg er just kostbar, derpaa kan Du stole,
Man spørger ei om Sjæl, men kun om Kjole.
 

U. Ulvefod


Det mindste Blad er et Hexeri,

Der sidder en levende Sjæl deri!
 

V. Violer
 

Fra den Tid jeg dine Øine saae,

Er ingen Violer rigtige blaae!


X. Y. Z.
 

Hvad gjør jeg med X og med Y og med Z?

De falde som Ukrud fra min Bouquet.
 

Æ. Ærteblomst
 

Den fineste Blomst med bedste Villie,

Tidt ender som Bælg med en stor Familie.

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk