H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Brev til Fru Saabye.

                                              Den 9de. April 1838

Min naadige Frue!

 


De maa vide:
I Sind og Skind maa jeg Stakkel lide,
Jeg har et Hold i min venstre Side;

Det holder mig hjemme, det gjør mig Qval,

Jeg sidder saa eensom paa anden Sal,

Kan ikke komme, — ja, det er Sorgen;

Derude er Aftenen meer end sval.

Jeg hilser bestemt paa Dem imorgen

Og beder med Læbernes smeltende Klang: Forglem mig ikke en anden Gang!

Iaften altsaa jeg sorgfuld svigter.

Forøvrigt
 

 

ærbødigst
 

Deres digter.

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk