H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Bryllupssange 5.

 

Mathilde Stæger og Niels W. Gade

 

(den 12te November 1857.)

 

(I Kirken)Igjennem Orglets stærke Klang

Gaaer Alvor selv i Glædes-Sang

Paa Livets store Dage;
I gjennem Bruds og Brudgoms Bryst

I denne Stund med al dens Lyst

Just Alvors Tanker drage;
Ttabt og vundet
Straaler frem som Perler fundet,

Volde Glæde,
Selv i Fryd er sødt at græde!
 

Du Høitids-Dag, du Alvors-Stund,

Hvor Pagten de med Haand og Mund
Besegle her paa Jorden,
Den Pagt paa Sammenhold og Tro,

Den Pagt i Kjærlighed, hvor To

For Gud som Een er vorden.

Solskins Straale
Er i Huset Du, o Qvinde!

Og derinde
Manden være Kraft og Ære!

___________________________

 

I Jesu Navn det sluttet staaer

Et samlivs rige Tid opgaaer!

Hold fast i Savn og Lykke!
Fra Himlen selv see Øine ned, Velsignende i Kjærlighed
Det Hjemmets Hjem, I bygge. Orgelsangen
Lyder nu med Hjerte-Klangen:

Glæde! Glæde!
Ind til Samlivs Held I træde!

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk