H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

 

Bryllupssange 9.

 

Clara Hartmann og August Winding

 

Den 10 Mai 1864.

 

(I Kirken.)

 


I Prøvens Tid, paa Alvors Dag,
Slaaer Hjertet just med stærke Slag,

Og Kjærlighedens Rose groer,
Udfolder sig saa kraftig stor;
Hvad siger det, om Verden brast,

Naar Hjerterne kun holder fast.

 

Med Barne-Sind i Barne-Aar

I mødtes i den unge Vaar,

I Solskin, Blomstren, Glædes Sang;

I Danmark var der fred den Gang;
Nu sænker her sig Sørgeflor;

Men Kjærlighedens Rose groer.

 

Velsignelse har hvert dens Blad,

Den løfter, styrker og gjør glad;

I Alvors Dage Held og Magt

Ved Sammenholdet bliver lagt;

Det føle og forstaae I To,
I Kjærlighed, i Haab og Tro!

 

I gav hinanden Haand og Ja,

For her og hist. Halleluja!
Hvad Gud tilsammenføier, groer

Fra Jorden op i Engle-Chor.
I Fryd og Lovsang knæler ned:

Alt Liv er født i Kjærlighed!

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk