H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Deviser med Presenter

 

Med en Deel Sparebøsser,

 

solgte paa en Bazar under Krigen 1864 til daglig Indsamling for de Udcommanderedes Koner og Børn


Hver dag læg hen som Hjertets Tavlepenge
En lille Skilling eller to,
Og du skal see, om ikke meget længe
Vil Skillingen til Daler groe.
Og Du vil, alvorsfuld og glad tillige,
Forstaae, hvad Rigdom siger nu:
Imens Soldaten Skjærmer Soldaten Danmarks Rige,
Hans Børn og Hustru skjærmer Du!
 

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk