H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Deviser med Presenter

 

 Med mine "Samlede Skrifter"
 

(Til Jonas Collin)

Du voxte op i mit Hjertes Hjem,
Som Slægtning jeg paa Dig holder.
Tag her min Tanke-Skat, den gjem,
Mens dit eget Liv sig udfolder.
Og naar Du saa staaer med sølvhvidt Haar
Og jeg er, hvor Du skal komme, —
Husk, Du var mig kjær fra dit første Aar,
Og bliver — hvor Aarstal er omme.
 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk