H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt

 

Forvisning

 

Under Krigen 1864

 

 

 

Endnu er ei Danmark en Kæmpegrav

Med styrtede Bautastene,
Det er et Træ i det salte Hav
Med friske og sunde Grene;
Det tør ei fældes og kastes hen;
Gud kan ydmyge, men løfter igjen!

 

 

Om Kjæmpefugle med voldsom Klo

End søge det Træ at flænge,
Vorherre vil dog, det i Kraft skal groe,

Med Blomster og Frugter længe;

Ei Danmark fældes og kastes hen,

Gud er vor Hjælper, vor frelsende Ven!
 

 

I Natten lyse nu Stjerneskud

Af unge Hjerter, som briste.
Et lille Folk i Fortrøstning til Gud

Og sin Ret holder ud til det Sidste;
I Sammenhold, folkelig Tanke og Tro

Danmark skal seire og blomstrende groe!

 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk