H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

"Herregaards-Skytterne"Som Tegn om gamle Tider hjemme,
Om Ridderborg og Ridder-Mod,
Vor Bøsse løfte skal sin Stemme;
For gamle Danmark Ungdoms Blod!
Mand staaer ved Mand,
"Med Gud, for Konge og Fædreland!"
Nu kommer Herregaards-Skytten!
 

Det er den sorte Jæger-Skare
Med dansk Cocarde og Hanefjer;
Blandt Fjendens Flokke skal vi klare,
Vort Øie Hjertestedet seer.
Mand staaer ved Mand,
"Med Gud, for Konge og Fædreland!" 
Nu kommer Herregaards-Skytten!
 

Tro ikke, Landet er ei lukket,
I Folket Holger Danske staaer!
Hver fjendtlig Fugl skal blive plukket,
Hvis Vinge over Gjerdet slaaer!
Mand staaer ved Mand.
"Med Gud, for Konge og Fædreland!" 
Nu kommer Herregaards-Skytten!
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk