H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen digt 1830

 

Hytten

Her i Tid, og hist i Evighed
Eet er ene nødigt: Kjærlighed.
                           Baggesen


 

Hvor Bølgen høit mod Kysten slaaer,
En ganske lille Hytte staaer;
Men rundt om paa det hele Næs,
Er ei en Plet med Græs,
Kun Himmel, Hav og nøgent Sand
Omgiver Hyttens Drømmeland;
Et Paradiis er dog det Sted,
Thi der boer Kjærlig.

Ei Sølv, ei Guld man finder der,
Men To, som har hinanden kjær,
See! Kys og Smiil paa Læben leer,
Og Øiet Sjælen seer!
De tale ei det mindste Ord,
Glemt er den hele, store Jord,
Med Kamp og Smerte, Fryd og Fred,
Thi her boer Kjærlighed.
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk