H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

 

H.C. Andersen

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister

 

Anton Rée 1851

 

Vers foran hver enkelt Composition:

 

 

See Skøiteløberen jager omkring,
Han slaaer snart korte, snart lange Sving,

Og Skøiten skjærer paa Isens Speil
Hans Kjærestes Navn, uden mindste Feil;

Hvor Solstraalen brydes mod Furens Kanter,

Staar Trækkene fyldte med Diamanter,
Mens Iisspeilet gynger med Kjærligheds Navn.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Se originalmanuskriptet:

 

http://img.kb.dk/ma/danklav/jul_st_smaa-1851.pdf

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk