H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister

 

J.P.E. Hartmann 1851

 

Vers foran hver enkelt Composition:

 

Hun sidder derinde og spiller Claveer;

Hør Tonerne svulme i Lykke;
Her udenfor staaer jeg, mod Vinduet jeg seer,

Ak, saae jeg dog der hendes Skygge,
Selv den gjør mit Øie og Hjerte saa vel, —

Langt meer end et Billed' af Raphael.

 


Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

Se originalmanuskriptet:

 

http://img.kb.dk/ma/danklav/jul_st_smaa-1851.pdf

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk