H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

 

H.C. Andersen

 

Paa Kirkegaarden.

 

† Fru Lindegaard.

 


Jeg veed et Sted midt paa den fynske Ø,
Et deiligt Sted, saa skovrigt og saa bakket,

Der staaer tæt ved en speilklar deilig Sø
En gammel Herregård med Gavlen takket,

Hvor Svalen bygger og hvor Storken bor,

Thi Egnen rundtom er et lille Eden,

Og skal jeg nævne Gaardens Navn jeg troer, Betegnende den nævnes: Gjestfriheden. Velkommen, lød det her med Hjertets ord,

Men hiint Velkommen siger hun ei længer,

Hun, som for Armod dækkede sit Bord,

Ved aabne Dør nu Sørgefloret hænger;

Hun var saa blid mod Fattig, som mod Riig, Tilfredshed, Glæde, rundt om sig hun skabte,

Nu staaer i Landsbykirken hendes Liig,

Og Bonden græder, han en Moder tabte.

 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk