H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

 

Paa Kirkegaarden.

 

† Maleren Fritz Petzholdt.

 

(1838.)

 

 

Han fik en Kunstners Sjæl, som Faa den fik, Han kjendte dennes mørke Øieblik,
Hvori den føler: Intet her er stort!
Et feilfuldt Værk er Alt hvad jeg har gjort.

 

 

Hans Grav er ved Patras. Men Stedet? Hvor? Den golde Tidsel henad Jorden groer,

Der intet Øie græd da Kisten gled,
Hans Hjertes sidste Suk -- kun Gud det veed!

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk