H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

 

Paa Kirkegaarden.

 

† Oberst Læssøe

 

(1850)

 

Paa Valpladsen faldt Du for Danmarks Sag,
Der brast Dit ildfulde Hjerte.
Din Aand var klar som den lyse Dag,
Med "fremad!" den steg i det blodige Slag,
Saae Danskens Seier og — Smerte.

_______________________

 

Græd stakkels Moder, nedbøiet tungt.
"Hans Liv var saa ungt!" — men evig ungt
Staaer ogsaa hans Eftermæle!
 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk