H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

 

Paa Kirkegaarden.

 

† Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav.

 

(Afsunget af Studenter.)

 

(1841.)
 

 

En ældre Ven Du var os, Dig vi fulgte,

Og Blomstens hieroglypher vi forstod,
Vi saae den Verdens Storhed, Bladet dulgte,

Og fik Dig kjær, Du var saa klog og god.
Du Blomsters Ven skal mellem Blomster hvile,

Vi følge Dig i Dag for sidste Gang,

Men Du er taus, dit Øie kan ei smile,

Og vore Sange — ! o, Du elsked' Sang!

Den var som Blomstens Duft Dig dyrebar!

Farvel! — Vi hid til Blomsterne Dig bar.

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk