H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen

 

Kongehuset  1.

 

Til Frederik den Sjette.

 

(I "Det Kgl. kjøbenhavnske Skydeselskab" d. 1ste Febr. 1838.)

 


Vor Tid er Aandens Dage,

Og Frederik den forstod,

Frem saae han, ei tilbage;

Thi han er Danmark god.
Husk vel, hvad godt han bragte!
Er vor tid vorden Old,
Da vil den Sæd, han lagde,

End bære tusindfold.


En Kongekrone tynger,

Tung er den gyldne Glands,

Naar Kjærlighed ei slynger

Om den sin Blomsterkrands.

Du har det selv Dig tolket:

Den bedste Glands, Du veed,

Er Kjærlighed hos Folket

Og egen Hjerte-Fred.
 

Dit Hjerte vi forstode,
Ved det dit Navn er stort;

Hav Tak for alt det Gode,

Som Du har Danmark gjort!

Gid seent vor Kind maa gløde

I Smerten ved dit Savn!
Gid her vi tidt maae møde,

Høit jublende dit Navn!

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk