H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen sang

 

Kongehuset  3

 

Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets Trehundredeaars Jubelfest

 

den 30. Juni 1842Hvert Laug, hver Stand eet Broderskab skal være, Saa blev' de under Fjenders Kugle-Regn!
De gyldne Led — hvert blev til Gavn og Ære —

En Kjæde slutte, den er Styrkens Tegn!
I Kjæden funkler Danmarks Konge-Krone,

Med Slægter vexler Navne-Ziffret der!
Og stemmer end det Ny' til Glædens Tone,

Det sidst Forsvundnes Minde rører Hver!


Hvor mangen Søndag er ei Folket draget
Til Frederiksberg, der smukt Musikken klang,

I Havens smaa Canaler vaied' Flaget,

Der seiled' Kongen under Bøgens Hang —

Kong Fredrik og Maria, begge glade,

Og paa det friske Grønsvær Folket stod,

Et Hurra lød, og alle Hjerter bade —

Slig Mindets Blomst i Hjertet fæster Rod.
 

Paa Slots-Balkonen Roeskilds Spiir man kjender, Derhen seer Du, som deelte hver hans Sorg!
Nu lyder Skud og Sang, Dig den man sender, Maria, Dronning! Sangen naaer Din Borg.

Et gudhengivent Sind har ingen Smerte.

Dig hilse vi, som før saa mangen Gang!

Og hvad fra Hjertet kommer, gaaer til Hjerte,

Om Ordet selv er kun en fattig Sang!

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk