H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Sang

 

Kongehuset  4.

 

Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater

 

den 8de October 1856

 


Blandt Nordens Lande Danmark er en Have Saa frodig frisk med dybe, blanke Søer;

Om Oldtids Stordaad mæle Kjæmpegrave, Og Nutid selv har Klang, som aldrig døer;

Ved Meiselslag, ved Skjaldes Sang vi kjendes, Ved Folkets Sammenhold, Soldatens Mod;

I Kjærlighed er Styrke, den ei endes;
Her den i Drot og Folk har samme Rod.

 

Det løfter Sindet; her er godt her hjemme! "Danmark og dansk", de Ord er som Musik!

O Konge, Du vil alt det Godes Fremme,

Hvo er meer dansk, end Du, Kong Frederik!

God Gjerning gjør saa lykkelig tilmode,

I den Tilfredsheds skjønne Roser gro!
Velsignelse der er i alt det Gode,
Velsignelse i Sammenhold og Tro!


Paa Festens Dag klart straaler Blus og Kjerte,

Ja, Glædens Ild — og Øiet har just den.
Livs-Sundhed gjennemstrømme rigt dit Hjerte,

Til det den ringe Mand saa trygt gaaer hen.

Gud glæde, styrke Dig i Alvors dage!
Gud lønne Dig i Villiens gode Færd!
Gid Du see Danmarks Herlighed tiltage,
Og Korn og Blomster slynges om hvert Sværd!

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk