H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Sang

 

Kongehuset  5.

 

Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater

 

den 24de Marts 1858.

 


Saa smukt os Kjæmpevisen sang

Om Kjærlighed i Norden,
Dens Styrke og dens Troskab klang

I Sagn vidt over Jorden;
Den har i Danmark fæstet Rod,

Det er ved Gjerning tolket!
Her Konge-Styrken, sund og god,

Er Kjærlighed i Folket.
 

Ja Folkets Aand og Hjerte-Lag
Er en usynlig Kirke,
Der straaler frem paa Alvors Dag,

Et herligt Dannevirke.
Dybt Konge-Hjertet det forstod,

Skrev det til Skjoldemærke.
— Vi er ved Dig, vor Konge god!

I Sammenholdet stærke!
 

Gud holde over Dig sin Haand

Og over Danmarks Rige!
Han løsne altid Smertens Baand

Og lade Sygdom vige!
Da, Konge, sees i Huus og Stad,

Som Festblus, Hjerte-Flammen;

Kom mellem os, kom, tidt og glad

Vor Styrke voxer sammen!

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk