H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Sang

 

Kongehuset  6.

 

Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i det kongelige Theater

 

Onsdagen den 19de October 1859


 

Det danske Land er Guldets Land,

Et guld nok værd at prise,
Guld arves her fra Mand til Mand

I Sagn og Folkevise;
I Fortids-Minderne det boer,
I Nutids Aand og Snille,
I Kornet det paa Marken groer,

I Qvinden bly og stille!

 

See, hvor velsignet, ægte godt,

Et Guld saa puurt i Flammen;

i Vel og Vee her Folk og Drot

Med Troskab holde sammen;

Det Kjærlighedens Sammenhold,

Ja, det tør Hjertet sige,
Det er vor Styrke og vort Skjold,

Det Guld har Danmarks Rige!
 

Derfor, o Konge, hver engang

Vi sees, er Stunden herlig,

Da bliver Hjertelaget Sang,

En Hilsen trofast, kjærlig!
Dit danske Sind paa Prøvens Dag

Gav Glands til Kongekronen,

Dit ægte danske Hjertelag,
Gud, skjærm det Guld paa Thronen!

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk