H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 
H.C. Andersen Leilighedsdigte 28.

 

Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum

 

den 17de December 1860

 

 

Det er det gamle Kjøbenhavn

Det nye med tilvisse,
Der glade juble her dit Navn;

Din Festdag samled' disse.

Du har i et halvt hundred Aar

Stræbt for vor Ret og Hygge,

Lagt Liv ind i, hvad skrevet staaer:

"Med Lov man Land skal bygge!"
 

Et halvtaarhundred snart foer hen

Med Dampkraft, — Dampen raader!

Der blev brudt ned, reist op igjen,

Løst Gaader og lagt Gaader.
Du groede i den gamle Grund,

Men løfted dine Grene
Ind i den Ny' Tid; frisk og sund

Den maatte Kraft forlene.
 

Alt Godt og Dygtigt trives maa!

Du stræbte for det Rette.
Hvor i det Ny kun Godt Du saae,

Greb Hjertet efter dette.
Du værned', vaaged', stod paa Vagt, Bekjæmpede det Slette;
Dig være bør et Hurra bragt,
Som Hjertet bringer dette.

 

En Sum af Minder flyve nu

Dig vistnok gjennem Tanken,

Ved Et og Andet vi som Du

Fornemme Hjertebanken;
Hiin gamle Tid, — dit Ungdoms Tog!

Der Minderne sig flette

Om Frankrigs Ørn og Dannebrog,

Om Frederik den Sjette!
 

I Tiden vexled Meget om

Men ei dit Sind og Hjerte.

Se, derfor Kongebyen kom

Med Øiets Blus og Kjerte;
Thi ærlig Stræben faaer sin Løn;

Af Hjertet her istemmes:
Tak være Dig, du Danmarks Søn,
Hvad godt er, skal ei glemmes!

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk