H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

H.C. Andersen Leilighedsdigte 30.

 

Paa Balletskolen

 

den 18de Februar 1862.

 


Paa "Dandseskolen" gaaer en Dands

Af Scenens bedste Kræfter;
Humeur og Ungdoms-Sind har Glands,
Saa at det straaler efter.
Og her er Dandsens rette Sted,

Her er den ganske hjemme;

See, det er der en Tanke ved,

Den maa man ikke glemme.
 

 

Lad Sneen fyge udenfor,

Lad Vintrens Storme sjunge,

Her aander Vaaren, den er vor,

Her er vi Alle unge!
I Kunstnerhjertet Ungdom boer,

Her kan det Solskin finde;
Det strømmer fra en Blomsterflor,

Hver Blomst — en ædel Qvinde!

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk