H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

 

H.C. Andersen

 

 

Mindedigte over Afdøde 3.

 

 

Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen
 

 

† den 23 April 1852


Hun var en Qvinde af et sjeldent Værd,
Det Skjønne med sit Hjerte hun omfatted',
Skjøndt gammel, fulgte hun de Unges Færd, Det Gode i det Ny' hun kjærligt skatted'.

En riig Erindrings Sum var hendes Skat,
Den ruster ei, og evig vil den være.
I Jorden er nu hendes Kiste sat,
Men selv hun er hos Gud og sine Kjære.
Saa tro vor Tanke gjennem Rummet seer,
Hist samles vi og skilles aldrig meer.
 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk