H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersen

 

Mindedigte over Afdøde 5.

 

Christian Wulff

 

(1856)

 

 

Den vide Verden Faa kun nævne kan,
Der var opoffrende og god som han.
Den skjønne Guds-Natur han havde kjær,
Og paa hans Bryst faldt Dødens Draabe der;

Een Smerte kun ham fulgte, stor og heel:
Forladt og i en anden Verdensdeel
Sin stakkels, syge Søster han forlod.
Et Suk — hans Hjerte brast — hos Gud han stod.
 

 

Det danske Flag man ham om Kisten gav,

Hans Kjærlighed ham fulgte i hans Grav;

Et Egetræ strøer gyldent Løv paa den;

Sov sødt, sov vel, Du troe, Du kjære Ven!

Flyv, lille Svale, Vindens Vei derhen,

Bring Hilsen ham, som kommer ei igjen,

Hvis blaae og milde Øine vi først see

Der, hvor ei meer er Død og Hjertevee!

 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk