H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen

 

Mindedigte over Afdøde 6.

 

Adam Holst. *)

 

April 1859

 


Du, dine Forældres Glæde,

Saa ung, saa kjærlig og tro,

Er svøbt i Dødens Klæde,

Indviet i Gravens Ro

 

O, det er saa tungt at miste,

Hvad Hjertet klynger sig ved!

Alt brast, om ikke vi vidste:

Gud er Alkjærlighed!


Til ham i det evige Rige

Din Sjæl har styret sin Flugt;

For Lyset der, uden Lige,

Vort Øie her er lukt.
 

Men vi skal det see og kjende,

Livsaligt samles igjen!
I Toner og Taarer vi sende

Farvel vor unge Ven!

 

*) Digteren H.P. Holst's eneste Søn

 

 

 

Kilde: H.C. Andersens "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk