H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

 

11. Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien

 

Naar snart Du staaer i Rom i Mindets Sale,

Hug stolt dit Navn i Bjergets Marmorsteen;

Saa Eccho runger i Europas Dale:

"Som Thorvaldsen har Danmark endnu Een!''

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk