H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

13. Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille

 

Et lille Vers jeg gjerne sige vilde,

Men de maa love mig, bliv ikke ød,

Hvis Holberg havde seet Dem som Pernille,

Han var bestemt som Pebersvend ei død!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk