H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

15. August Bournonville efter første Opførelse af hans Ballet "Napoli"

Ja Du har følt og seet, forstaaet ret,
Og i en deilig Samklang Alt gjengivet,
Ja det er Napoli og Folkelivet!
Tak for den friske, duftende Bouquet.
 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk