H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

16. ( 1832)

 

Af Faae et velmeent Raad jeg fik,

Af Mange en vel streng Critik,

Af Flere Bitterhed og Bee —

Hvad kan jeg svare alle Tre?

Min nye Bog, see den jeg har

At bringe alle Tre som svar!

 

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk