H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

19. I en ung Dames Stambog

 

Hvor Rosen helder sig til Husets Muur,

Mens Skyen speiler sig i Fuur-Søen,

Og Alt er Sang fra Nattergal til Frøen,

Der i den rige danske Skov-Natur,

Nedstiger Englen fra en bedre Zone,—

Jeg veed et Hjerte der, som er hans Throne!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk