H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

24. Flyttedagen i April. (1830)

 

— I Kjælder og i Stue, ja selv høit under Tag

Faaer man Begreb om Chaos, thi det er Flyttedag.

— Nu kommer der en Liigvogn, see Følget er saa stort,

Det er en fornem Herre, der ingen Ting har gjort;

Han flytter — og hvis rigtigt man tør Avisen troe,

Da er han meget salig og skal i Himlen boe.

Nu staaer han alt deroppe og bukker med er Smiil,

Dog jeg er grumme bange, han løber der April!


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk