H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

27.

 

Imellem fattigt Græs og Urt

Tidt blomstrer Skjønheds Rose,

Og Liliens Bæger reent og puurt

Staaer frem fra vildsom Mose.

Spørg ikke om hvor Planten groer,

Men hvad af Gud der i den boer!

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk