H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

29. Da jeg saae hende igjen.

 

Vi saae hinanden efter mange Aar;

Jeg saae — i Dybet, da jeg saae Øiet!

Min Tanke aldrig hun vide faaer,

Vi hilsedes, vi vare saa fornøied'

Det var et stort Minut og dog saa rigt,

En Duft af Blomster strømmed' mig imøde!

Jeg tænkte paa — en Sang, et Ungdoms-Digt,

Jeg nynner den — og mine Kinder gløde.

 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk