H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

32.

 

Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind,

Den Rigdom faaer Roserne frem paa din Kind,

Hvad hjelper om Verden for Foden Dig laae,

Hvad hjalp om selv Du fik Guldkronen paa,

Naar ikke Hjertet i Glæde kan slaae.


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk