H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

4.

 

En Forgrund med en smule Grønt

Et Træ, — men det maa være kjønt

En Luft og saa er det forbi,

Saa har man strax et Maleri.

Men til et Digt?  Hvad skal der meer?

Her strax man et for Øiet seer!


Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk