H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

42. (1829)

 

Paa Gade, Mark og Tage nu ligger Sneen hvid

Man bliver gratuleert jo, det er ved Nytaars-Tid.

Hei, see, der er en Kane! hvor Alt er der galant!

I Pelsværk sidder Damen, de friske Læber lee,

Bag paa staaer Cavaleren, heelt underlig at see.

Raskt løbes der paa Skøiter hist paa den blanke Sø,

Brødkonen staaer og fryser, en bleg, en nordisk Mø.

 


 

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk