H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen digt 1854

 

Fem og tredsindstyve Smaavers

 

49. Skrevet i Pyrenæerne den 7de Juli 1846.

 

I Kjære hjemme fylde al min Tanke

I voxe der saa selsomt meer og meer!

Mit Bryst det sprænges vil! og dog jeg seer

Jo Eder for mig bag en magisk Skranke,

Saa nær, og dog saa mile, mile-vidt.

O, hvor jeg elsker Eder! elsker Eder!

Mon vel vi samles? Gud derom jeg beder.

Kan Længsel sprænge Hjertet, sprænges mit!

Kilde: H.C. Andersen "Samlede Skrifter" Tolvte Bind.1879

 

 

Digtet herover og andre er samlet under titlen "Fem og tredsindstyve Smaavers". Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk